Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Stavebné úpravy budovy č.s. 773 ul. Belanského Kysucké Nové Mesto pre zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kysuckom Novom Meste“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95566084 | Kód: 06/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 06/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\05
05.03.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 06/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\03\04
04.03.2020
17.10.2021 18:56:20