Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Cyklotrasa hrad Budatín - hrad Strečno: Bezbariérový podjazd cesty II/583 pod mostným objektom ev.č. 583A-002- projektová dokumentácia DUR - 2 kolo

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95655678 | Kód: 12

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\15
15.10.2019
 Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2019\09\27
27.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\27
27.09.2019
26.10.2021 21:06:26