Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dávkovače a pracie detergenty pre práčovňu HNsP Trstená

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95783163 | Kód: 3/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 3/2019 Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\18
18.04.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 3/2019 Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\18
18.04.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 3/2019 Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\18
18.04.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - 3/2019 Oznámenie o výsledku - uspel
2019\04\18
18.04.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 3/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\18
18.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\05
05.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\05
05.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\05
05.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\05
05.04.2019
 Súťažné podklady - 3/2019 Súťažné podklady
2019\03\26
26.03.2019
18.10.2021 11:42:29