Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9 WC (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97861617 | Kód: 2/2019/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\31
31.10.2019
 Príloha č.1 opraveny vykaz vymer Príloha
2019\10\15
15.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky_ Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9WC_ 2/2019/VO Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha č.6 Zoznam subdodávateľov Príloha
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha č.5 Záväzný harmonogram stavebných prác Príloha
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha č.4 Vyhlásenie uchádzača Príloha
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha č.3 Zmluva o dielo Príloha
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha č.1 Výkaz výmer Príloha
2019\10\15
15.10.2019
26.10.2021 19:29:28