Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Technické vybavenie - Obchodná akadémia LM

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98094565

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Podpísaná zmluva Dokumenty zadávateľa
2021\01\20
20.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Technické vybavenie - Obchodná akadémia LM - EDITOVATEĽNÉ Výzva na predloženie ponuky
2020\12\16
16.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Technické vybavenie - Obchodná akadémia LM Výzva na predloženie ponuky
2020\12\16
16.12.2020
22.10.2021 11:39:15