Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Schodisková plošina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98594752 | Kód: 2020ZNH004

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva Ostatné dokumenty
2020\10\13
13.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2020ZNH004 Ostatné dokumenty
2020\10\05
05.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH004 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\21
21.09.2020
26.10.2021 19:17:25