Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oravská lesná železnica – Drevenica - obnova objektu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98608260 | Kód: 10/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 10/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\01\04
04.01.2021
 Príloha č. 3 - Zmluva o dielo Súťažné podklady
2020\12\04
04.12.2020
 Príloha č.2 - Projektová dokumentácia ele Súťažné podklady
2020\12\04
04.12.2020
 Príloha č.2 - Projektová dokumentácia arch Súťažné podklady
2020\12\04
04.12.2020
 Príloha č. 1d - výkaz výmer rozvádzač RS Súťažné podklady
2020\12\04
04.12.2020
 Príloha č. 1c - výkaz výmer elektro Súťažné podklady
2020\12\04
04.12.2020
 Príloha č. 1b - výkaz výmer bleskozvod Súťažné podklady
2020\12\04
04.12.2020
 Príloha č. 1a- Výkaz výmer arch Súťažné podklady
2020\12\04
04.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2020\12\04
04.12.2020
26.10.2021 20:58:39