Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98627630 | Kód: 12/21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 12/21 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\12
12.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 12/21 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\01
01.07.2021
17.10.2021 18:28:30