Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vybavenie počítačovej učebne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99431422 | Kód: 1/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2020 Ostatné dokumenty
2020\04\01
01.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\24
24.03.2020
21.10.2021 07:19:07