Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia hygienických zariadení Spojenej školy Ružomberok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99536035

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia hygienických zariadení Spo Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\14
14.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia hygienických zariadení Spo Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\01
01.08.2019
21.10.2021 08:03:38