Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99884608 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-25

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-25 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\23
23.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-25 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\12
12.11.2020
18.10.2021 12:40:11