Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha I Návrh Mandátnej zmluvy Príloha 
  Príloha VI Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha V Opis predmetu zákazky Príloha 
  Príloha IV Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovaní ponuky Príloha 
  Príloha III Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže Príloha 
  Príloha II Navrh na plnenie kriterii Príloha 
  Príloha I. - prílohy k mandátnej zmluve Príloha 
  Súťažné podklady - Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 16:34:55