Dodanie parkovacích automatov a s tým súvisiacich služieb

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | ID: 44647125 | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie 3 súťažných podkladov Vysvetlenie  
  Vysvetlenie 2 súťažných podkladov _ odpoveď Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov _ odpoveď Vysvetlenie  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:48:41