Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS)

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 8 - 2020-083 Výkaz výmer_El Úprava sek časti VS ZŠ Zvolen VV Príloha 
  Príloha č. 7 - Výkaz výmer + Špecifikácia materiálu - ostatné Príloha 
  Príloha č. 6 - Elektroinštalácia. MaR Príloha 
  Príloha č. 5 - Vykurovanie Príloha 
  Príloha č. 4 - Súhrnné časti Príloha 
  Príloha č. 3 Čestné prehlásenie uchádzača Príloha 
  Príloha č. 2 ZoD Zimný štadión - Úprava zariadení Príloha 
  Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterii Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 17:15:45