SK  | 22.10.2017 08:13:27

Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku

  Zadávateľ:
Mesto Zvolen
  ID:
93532800
  Kód:
13871-WYT
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
09.10.2017 00:00:00
02.11.2017 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_13871_WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

22.10.2017 08:13:27