Hala Unionka

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 1a - výkaz výmer pre nacenenie Príloha 
  Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Hala Unionka Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 3 Čestné prehlásenie uchádzača Príloha 
  Príloha č. 1 Návrh na plnenie kriterii Príloha 
  Príloha - Projektová dokumentácia Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 09:50:50