Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Mesto Zvolen, Námestie slobody, 96061, Zvolen
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 10 - Čestné vyhlásenie o strojovom a technickom vybavení Príloha 
  Príloha č. 9 - Vyhlásenie uchádzača pre vyžiadanie dokladov z IS VS Príloha 
  Príloha č. 8 - Vzor referencie _ zoznam zákaziek Príloha 
  Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate Príloha 
  Príloha č. 6 - Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 5 - Opis predmetu zákazky Príloha 
  Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovaní ponuky Príloha 
  Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže Príloha 
  Príloha č. 2 - Navrh na plnenie kriterii Príloha 
  Príloha č. 1 - Zvislé a vodorovné dopravné značenie na Príloha 
  Súťažné podklady - Zvislé a vodorovné dopravné značenie na Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - Zvislé a vodorovné dopravné značenie na Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 08:38:07