Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15903 - WYP Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste Zvolen
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.07.2019
09:00
Mesto Zvolen
Zobrazených: 1 - 1 / 1
17.07.2019 11:08:09