Technológia na výrobu podkladových profilov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 2020/06, 23329-MST | ALLMEDIA, spol. s r.o., Pod gaštanmi 4, 821 07, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie UVO vestnik - 23329-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Notification on the Announcement - 2020-OJS125-305812-en Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2020-OJS125-305812-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

06.08.2020 00:37:40