SK EN  | 26.7.2017 08:24:00

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
eBIZ-41/2017 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v obci Kanianka 27.07.2017
09:00
Termming, a.s.
8835-WYP Rekonštrukcia telocvične v Želiezovciach 27.07.2017
09:00
Mesto Želiezovce
9733-WYS Komunikačné rozhranie simulátora riadenia letovej prevádzky so zabezpečením objektívnej kontroly. 27.07.2017
11:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS - 300/19-115/2017 Ovocné a zeleninové šťavy - 15320000-7 27.07.2017
13:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8982-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede 28.07.2017
09:00
Mesto Dunajská Streda
9402-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Domova pri kríži 31.07.2017
10:00
Domov pri kríži
8182-WYP OBNOVA VERTIKÁLNEJ DOPRAVY V PODCHODE PRE PEŠÍCH NA TRNAVSKOM MÝTE V BRATISLAVE 01.08.2017
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9800-WYP Revitalizácia detského ihriska na Hubeného ul. v Bratislave 07.08.2017
09:00
Mestská časť Bratislava - Rača
9300-MSS Nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie 10.08.2017
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9459-MST Zhodnocovanie PVC odpadov modernými technológiami 10.08.2017
09:00
BTX, s.r.o.
Zobraziť všetky (23)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
26.07.2017 08:24:00