eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

MIMORIADNE OPATRENIA a OTVÁRANIE PONÚK
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2020ZNH003 Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie" (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
ZTCA-1-2020 Celotelový kostný denzitometer
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
09:05
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
57/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“
Prieskum trhu
24.09.2020
10:00
z11 s.r.o.
04/2020 Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - stavebné úpravy podlahových plôch v budove školy
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
12:00
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
EZ/01/2020 Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie, sociálne zariadenia - budova školy
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
12:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
56/ME/2020/2 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.09.2020
18:00
z11 s.r.o.
1/2020 Stavebné úpravy - zateplenie a výmena okien
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2020
09:00
Školu umeleckého priemyslu v Ružomberku
3/2020 Stavebné úpravy - zateplenie a výmena okien
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2020
09:00
Spojená škola, Ružomberok
SZ-007 Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI"
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2020
09:30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
4/2020 Drobná architektúra - altánok, podhradie Oravského hradu
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2020
10:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
24.09.2020 02:28:34