eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022
Pre všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky. Prečítajte si článok.
Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
AOS-81/5-127/2022 Kancelárske potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-02 08:00
02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-81/5-126/2022 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-02 08:00
02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-81/5-128/2022 "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke alebo klietkového chovu." (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-02 08:00
02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukcia odvodnenia na ul. Štafenovský dvor- Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-02 10:00
02.12.2022
10:00
Mesto Žilina
KO-VPP-344-22 Vypracovanie PD - BA, Úpravy AB VI.
Kvalifikačný systém
2022-12-05 10:00
05.12.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
1315_1 PDÚ Michalovce - rekonštrukcia kotolne - zhotovenie stavebných prác (havarijný stav)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-05 10:00
05.12.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ID: 53759600 Periodická tlač v podobe mesačníka Zvolenské noviny 2023-2024
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-05 10:00
05.12.2022
10:00
Mesto Zvolen
663/2022 Komplexná rekonštrukcia izieb bloku B2 na ŠD Mladosť
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-12-05 11:00
05.12.2022
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
AOS-81/5-106/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - opakovaná II.
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-05 13:00
05.12.2022
13:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
SPR 1858/22 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-06 10:00
06.12.2022
10:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
01.12.2022 13:21:28