eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
8769-MSS Zber, preprava a spracovanie vybraných komunálnych odpadov v obci Most pri Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-04-15 10:00
15.04.2024
10:00
Obec Most pri Bratislave
8716-MST Potraviny 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-04-18 10:00
18.04.2024
10:00
„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
30/2024 Potraviny 1
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-04-22 10:00
22.04.2024
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
9001 - MSP Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-04-26 10:00
26.04.2024
10:00
Technická univerzita v Košiciach
9329 - MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-05-06 09:00
06.05.2024
09:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
9420 - MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-05-07 09:00
07.05.2024
09:00
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Inovatívne partnerstvo
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
14.04.2024 02:31:07