eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.10.2019
09:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
14.10.2019
10:00
Mesto Žilina
ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Trnové – zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
Zákazka s nízkou hodnotou
14.10.2019
12:00
Mesto Žilina
07-50/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu: Technické opatrenia v sklade náhradných dielov
Interný postup
14.10.2019
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
24817-WYP REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLY, GREŠÁKOVÁ UL
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.10.2019
09:00
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
10710/2019 Úprava stykovej križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálny a Borová v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
15.10.2019
09:00
Mesto Žilina
CSS Letokruhy Žilina – Riešenie havaríjneho stavu strechy ul Karpatská 7– stavebné úpravy strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
15.10.2019
12:00
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
24820-WYS Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.10.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
0427 Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Zákazka s nízkou hodnotou
15.10.2019
13:00
Žilinský samosprávny kraj
2019/S 175-426382 Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
16.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
14.10.2019 02:42:50