eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
I/8-VO-1-17/2021 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu (opakovaná zákazka)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2021
14:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Výroba a potlač obalov na dokumenty
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2021
09:00
Mesto Žilina
Polo-podzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik, stojisko č. 16
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2021
09:00
Mesto Žilina
53582-WYP Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.12.2021
09:00
Mesto Žilina
HR-VPP-269-21 Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin
Kvalifikačný systém
06.12.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
46690-WYP Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.12.2021
10:00
Mesto Sliač
AOS-300/24-158/2021 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.12.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
16/21 Mliečne výrobky pre CSS Horelica, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
17/21 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky pre CSS Horelica, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2021
10:30
Centrum sociálnych služieb Horelica
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
02.12.2021 15:55:09