eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15277-MST Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.04.2021
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.04.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
1/2021 SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy objektu a prístavba - vyhotovenie projektovej dokumentácie
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
11:00
Stredná odborná škola stavebná, LM
16/2021 Rekonštrukcia sociálnych zariadení vakcinačného centra - opakovaná zákazka
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.04.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
AOS-300/24-22/2021 Revízie a servis výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
15:09
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2021ZNH001 Kompletné dodanie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici – Vychylovke.
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
10:00
Mesto Žilina
OBOB-1/3-5/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
OBOB-1/4-4/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
3_21 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
17.04.2021 18:34:31