eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
X/2019 Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
ZsNH/2019/042 Služby podpory produktov VMware a Veeam support renewal
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2019
11:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup dodávkového vozidla 1 ks (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2019
12:00
Mesto Žilina
Oprava hlavného rozvodu teplej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2019
14:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
L8/2019 Komplex železo-sacharóza
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor, inžiniersku činnosť a realizáciu stavby pre stavbu: „Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik“
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2019
10:00
Mesto Žilina
MB/2019 Skladovacia hala
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.12.2019
10:00
Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
006/NLZ/2019 Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica
10.12.2019
10:00
Mesto Banská Bystrica
Vypracovanie znaleckého posudku
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2019
10:00
Mesto Žilina
Spracovanie projektovej dokumentácie - architektonickej štúdie: "Oddychová zóna a park Petzvalova - revitalizácia verejného priestoru."
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2019
10:00
Mesto Žilina
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
05.12.2019 19:20:51