eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

MIMORIADNE OPATRENIA a OTVÁRANIE PONÚK
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
42663-WYP Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.12.2020
13:00
Mesto Zvolen
AOS-300/23-167/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie: " Pripojenie do siete SANET"
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
43373-WYS Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.12.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
Čerstvé ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
35470- MSS Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.12.2020
10:00
Mesto Myjava
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Konzervy
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
147/2020/ZNL Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.12.2020
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
AOS-300/23-172/2020 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
01.12.2020 21:07:47