eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13490-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
6/ME/2021 „Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.03.2021
10:00
Obec Zemianska Olča
SaTD, IČ: Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina - Hájik
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
10:00
Mesto Žilina
02/2021 Mrazená zelenina, zemiakové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
10:05
Centrum sociálnych služieb Horelica
01/2021 Konzervované ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
10:15
Centrum sociálnych služieb Horelica
03/2021 Slepačie vajcia, čerstvé, podstielkový chov, veľkosť L
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
11:15
Centrum sociálnych služieb Horelica
07/2021 Mrazené ryby
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
13:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:00
Mesto Žilina
04/21 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
08/21 Spracované a konzervované ryby
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:15
Centrum sociálnych služieb Horelica
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
08.03.2021 12:35:30