eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022
Pre všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky. Prečítajte si článok.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
22869-WYP Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
27.05.2022
09:00
Mesto Komárno
NZ 1022 Tvorba audiovizuálneho obsahu
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
33_22 Poliklinika Bytča – odstránenie havarijného stavu fasády objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
„LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka – stavebné úpravy a modernizácia 1.NP bloku C“
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
27.05.2022
11:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
7/2022/PT Audit kybernetickej bezpečnosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.05.2022
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
25365 - WYP Detské inkluzívne ihrisko RODINKA
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
30.05.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
ID: 57089920 Chodník pre peších medzi ul. M.R.Štefanika a ul.Moyzesovou, Zvolen, ul. Študentská
Zákazka s nízkou hodnotou
30.05.2022
10:00
Mesto Zvolen
26907 „Stavebné úpravy budovy Internátu A2 – opakovaná“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
31.05.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
005/ZNH/v DODÁVKA SIEŤOVEJ ETHERNETOVEJ KABELÁŽE S MONTÁŽOU PRE EYOF BB 2022
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
31.05.2022
09:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
1271/2022 Modernizácia interiéru MTF STU Trnava – PRIESTOR COWORKING
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
31.05.2022
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
26.05.2022 15:21:47