eZakazky - Verejné zákazky elektronicky

Verejní obstarávatelia majú povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní elektronicky od 18.10.2018.
Zabezpečte si systém eZakazky.sk už dnes. Kliknite sem.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Oprava diesel elektrickej úzkorozchodnej lokomotívy BNE 50 Gébus
Prieskum trhu
20.09.2018
14:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
11664-MSS Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Verejná súťaž
21.09.2018
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
0124 Vyznačenie nových a obnova existujúcich cykloturistických trás na SR – ČR pohraničí
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2018
09:00
Žilinský samosprávny kraj
11280-WYT 5 ks - Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
12422-WYT Nádoby na komunálny odpad - opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.09.2018
10:00
Mesto Považská Bystrica
KAN_DnZ_2018 Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou.
Verejná súťaž
24.09.2018
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
12461-WYT Nákladný terénny automobil 2018-2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.09.2018
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12219-WYP Udrzba budov HMBa - udrziavacie stav.prace, sluzby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.09.2018
11:00
Hlavné mesto SR Bratislava
AOS-300/21-128/2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Energocentrum
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2018
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/21-126/2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Katedra B
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2018
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
20.09.2018 12:14:12