SK EN  | 23.2.2018 07:12:18

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2486-WYP Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny 15.04.2018
15:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
419 - WYT Technológia na zhodnocovanie textilných odpadov na druhotnú surovinu-SK-TEX 10.04.2018
10:00
SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
REK000415/2018-NVD Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje 23.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1541-MSS Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 21.03.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 19.03.2018
20:00
Procurio s.r.o.
2018/S 034-073506 Intenzifikácia triedeného zberu v obci Pečovská Nová Ves - Tovary 19.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
2590-WYP Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta 16.03.2018
09:30
Obec Pribeta
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 15.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
2598-WYS Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda 13.03.2018
10:00
Mesto Dunajská Streda
2472-WYP Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v Dunajskej Strede 13.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
1995-MSS Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda 13.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
2464-WYP DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU DOLNÉ VESTENICE 12.03.2018
10:00
Obec Dolné Vestenice
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 12.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
2492-WYP ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ VOVÁ VES 12.03.2018
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
2463-WYP INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA 12.03.2018
10:00
Obec Udiča
2350-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o. 12.03.2018
09:00
SYNKLAD ENERGY, s.r.o.
ZD_03_VR Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľké Ripňany - technika 08.03.2018
10:00
Obec Veľké Ripňany
PD_11_2017_NZ Technika pre zberný dvor v obci Plevník Drienové. 07.03.2018
10:00
Obec Plevník - Drienové
2123-WYP Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma 05.03.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
2083-WYP Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou 05.03.2018
09:00
MČ Záhorská Bystrica
Zobrazených: 1 - 20 / 30 Stránky:  1 2

23.02.2018 07:12:18