Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
KAN_DnZ_2018 Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou.
Verejná súťaž
31.08.2019
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
18189-MST Rádionavigačné systémy
Verejná súťaž
28.05.2019
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
14952-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
14949-WYT Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Strojbal s.r.o.
18409-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.03.2019
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
17226-MSS Dodávka výskumu pre projekt “Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu“
Verejná súťaž
27.03.2019
10:00
SPINEA, s.r.o.
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NLZ/2018-Q-Miešadlo Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-Q-odpad. mat. Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
NLZ/2018-KZ-LAB Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
13682-WYT Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.02.2019
10:00
Obec Nitrianske Pravno
18662-MSS Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná
28.02.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18523-MST Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J
Verejná súťaž
15.02.2019
09:00
M - D - J, spol. s r.o.
NL 0218 Tlačiarenské a grafické služby
Verejná súťaž
11.02.2019
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
950 Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná (VO2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.02.2019
10:00
Obec Kameničná
NZ/2018-ŠOP IKT Nákup IKT techniky
Verejná súťaž
08.02.2019
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
004/2019/ZPL Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.02.2019
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18635 - MSS „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno“
06.02.2019
09:00
Mesto Komárno
Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
05.02.2019
10:00
CH - PRINT, a.s.
Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s.
Verejná súťaž
05.02.2019
10:00
CH - PRINT, a.s.
Zobrazených: 1 - 20 / 44 Stránky:  1 2 3
20.01.2019 03:33:59