Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
SAV 01/2021 Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.09.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
KO-OVS-139-21 Redizajn zákazníckych centier SPP – vypracovanie PD.
Obchodná verejná súťaž
16.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
34284-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.08.2021
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
43/ME/2021 Základné potraviny pre Mesto Kolárovo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
32785-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.08.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
012907/2021 Pasport reklamných stavieb
Zákazka s nízkou hodnotou
24.08.2021
09:00
Mesto Žilina
42/ME/2021 „Stravovanie dôchodcov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.08.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
1060769 Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
20.08.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení
CR-OVS-113-21 Zálohovací systém
Obchodná verejná súťaž
19.08.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
35631-MSS Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
19.08.2021
10:00
Mesto Senec
37700-WYP Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Hutná ulica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.08.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
CR/VPP/206/21 Inštalácia GSM modulov pre EPS
Kvalifikačný systém
16.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel
33464-WYS Rekonštrukcia organa v miestnosti č. 11, HTF VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.08.2021
12:00
Vysoká škola múzických umení
Zobrazených: 1 - 20 / 54 Stránky:  1 2 3
01.08.2021 14:56:36