eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
3653-WYP Vodovod Jelšovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.02.2020
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
35948-WYP Vybudovanie náučného chodníka a zatrubnenia priekopy, Náučný chodník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2020
10:00
Obec Oravská Lesná
27.01.2020 20:58:11