eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
17673-MST Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-08-16 10:00
16.08.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17672-MST Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Banskej Bystrici
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-08-16 10:00
16.08.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17559-MST Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-08-19 10:00
19.08.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17636-MST Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Martine
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-08-19 10:00
19.08.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
OSM-219/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Prešove
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-08-22 10:00
22.08.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
OSM-218/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Košiciach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-08-22 10:00
22.08.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
22.07.2024 18:22:16