eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
26662-WYP Zberný dvor Topoľníky - stavebné práce
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
01.06.2022
10:00
Obec Topoľníky
26661-WYP Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
01.06.2022
10:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
26.05.2022 15:30:59