eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
12997-MST Nákup potravín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-06-17 10:00
17.06.2024
10:00
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
13573-MSS Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-06-24 10:00
24.06.2024
10:00
Mesto Senec
OSM-159/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Martine
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-01 10:00
01.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
OSM-158/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-01 10:00
01.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
16.06.2024 20:50:26