eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
11340-MSS Enviro for NAEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.03.2021
10:00
Národné environmentálne centrum n.o.
13453-WYP Zariadenie pre seniorov Spišský Hrhov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.03.2021
10:00
Obec Spišský Hrhov
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
08.03.2021 12:40:17