eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Lednické Rovne 01/2022 Rekonštrukcia historického parku – I. etapa
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-09-29 10:00
29.09.2022
10:00
Obec Lednické Rovne
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
28.09.2022 23:49:56