eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
46690-WYP Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.12.2021
10:00
Mesto Sliač
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
17.12.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
56452-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.12.2021
10:00
Mesto Sliač
57561-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
27.12.2021
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
02.12.2021 16:13:05