eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
3587-WYS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre obec Prakovce
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-13 10:00
13.02.2023
10:00
Obec Prakovce
4235-WYP Lávka cez Váh, Považská Teplá – Považské Podhradie
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-28 10:00
28.02.2023
10:00
Mesto Považská Bystrica
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.02.2023 01:23:47