eZakazky - LEGAL TENDER s. r. o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
SEA 1/2021 Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
08.07.2021
10:00
Slovenská ekologická agentúra n.o.
29949-MSS Zabezpečenie meraní a posudkov pre Národné centrum environmentálne n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
15.07.2021
10:00
Národné centrum environmentálne n.o.
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2021
10:00
Mesto Sliač
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
23.06.2021 16:01:02