Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
OSM-159/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Martine
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-01 10:00
01.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
OSM-158/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Žiline
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-01 10:00
01.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
13573-MSS Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-06-24 10:00
24.06.2024
10:00
Mesto Senec
12997-MST Nákup potravín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-06-17 10:00
17.06.2024
10:00
„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
16.06.2024 21:09:18