Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
31095-MST Aplikačný softvér pre oblasť výpočtovej chémie a chemický dizajn
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2023-10-09 10:00
09.10.2023
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
01.10.2023 11:45:50