Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
15.11.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
46690-WYP Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.11.2021
10:00
Mesto Sliač
Zobrazených: 1 - 2 / 2
18.10.2021 10:05:40