Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
OSM-219/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Prešove
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-29 10:00
29.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
OSM-218/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Košiciach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-29 10:00
29.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
15.07.2024 03:50:11