SK EN  | 21.4.2018 05:58:42

 Kontakt

.podpora
e-mail: podpora@ebiz.sk
tel.: 02/ 654 11 356
mobil: 0905 378 454, 0905 895 686
.obchod a marketing
e-mail: obchod@ebiz.sk
tel.: 02/ 654 11 356
mobil: 0905 890 522
.prevádzkovateľ
eBIZ Corp s.r.o.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava

www.ebiz.sk

mapa

 Naše ďalšie produkty

eAukcie

Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní. www.eaukcie.sk

eProcurement

Komplexný softvérový nástoj na riadenie zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov obstarávania a verejného obstarávania. www.eprocurement.sk

Verejné obstarávanie

Realizácia celého procesu verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou. www.ebiz.sk
21.04.2018 05:58:42