eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Verejní obstarávatelia majú povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní elektronicky od 18.10.2018.
Zabezpečte si systém eZakazky.sk už dnes. Kliknite sem.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
3/Amicus SK/2019 „Posúdenie zhody nového zariadenia IQ2400TH2S“
Zákazka s nízkou hodnotou
23.01.2019
14:00
Amicus SK, s.r.o.
17554-WYP Rekonštrukcia striech budov NÚDCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.01.2019
10:00
Národný ústav detských chorôb
Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov (február - december 2019)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2019
13:00
Mesto Žilina
1/P e W a S s.r.o. „Iónový pohyblivostný spektrometer“
Prieskum trhu
25.01.2019
23:55
P e W a S s.r.o.
18660-WYP Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.01.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému v lokalite centrum Žilina.
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2019
10:00
Mesto Žilina
17992-MSS Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)
Verejná súťaž
28.01.2019
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vytvorenie centrálneho informačného systému pre Notársku komoru SR
28.01.2019
16:00
Notárska komora Slovenskej republiky
18664-WYP Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18495-MSS Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice
29.01.2019
09:00
Záchranná služba Košice
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
22.01.2019 16:23:47