eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/23-72/2020 Výpočtová technika - počítačové kofigurácie
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2020
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
012105/2020 Tlač propagačných materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.05.2020
09:00
Mesto Žilina
11768-MUS SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravach ISFS-SD
Užšia súťaž
28.05.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
20300-WYT Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2020
09:00
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región
11613-WYP Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2020
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
03/2020 Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch
Zákazka s nízkou hodnotou
28.05.2020
11:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Zádubnie, k.ú. Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
29.05.2020
09:00
Mesto Žilina
19/ME/2020 „Zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie budovy Základnej školy, Železničná 14, Bratislava“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.05.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
18667-WYP Riešenie havarijnej situácie a zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične ZŠ Strážnická v Skalici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.05.2020
09:00
Mesto Skalica
AOS-300/23-70/2020 Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
01.06.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Elektronický nástroj eZakazky vám prináša kompletný zoznam aktuálne vyhlásených zákaziek vo vestníku verejného obstarávania a aj prostredníctvom EKS (elektronický kontraktačný systém). Staňte sa prémiovým dodávateľom a nechajte si posielať denný prehľad do e-mailu.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
27.05.2020 10:25:11