eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
011203/2020 Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
09:00
Mesto Žilina
Antiflogistiká - Diklofenak/orfenadriniumcitrát
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
10:00
Nemocnica Poprad, a. s.
04/2020 Rôzne potraviny pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
12:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
8/2020/MH Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
07.04.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
5/ME/2020 Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie (likvidácia)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.04.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
011903/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov
Zákazka s nízkou hodnotou
08.04.2020
09:00
Mesto Žilina
012003/2020 Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
08.04.2020
10:00
Mesto Žilina
10902-WYP Modernizácia a prestavba tréningového centra MMŠ Radvaň, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.04.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
11449-WYS Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.04.2020
10:00
Mesto Žilina
5644-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.04.2020
10:00
Obec Kameničná
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Elektronický nástroj eZakazky vám prináša kompletný zoznam aktuálne vyhlásených zákaziek vo vestníku verejného obstarávania a aj prostredníctvom EKS (elektronický kontraktačný systém). Staňte sa prémiovým dodávateľom a nechajte si posielať denný prehľad do e-mailu.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
05.04.2020 15:11:21