eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2020
09:00
Mesto Žilina
34998-WYP „Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.01.2020
09:00
COMORRA SERVIS
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2020
10:00
Mesto Žilina
Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny pre Mesto Žilina
Prieskum trhu
20.01.2020
12:00
Mesto Žilina
1/2019 Čistiace prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2020
13:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
35705-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2020
10:00
Obec Volica
34475-WYP Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2020
10:00
GOHR, s.r.o.
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2020
16:00
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
34707-MSS Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
22.01.2020
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
184 - WYS Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
18.01.2020 08:09:04