eZakazky - Verejné zákazky elektronicky

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
5106 - MSS Činnosť stavebného dozoru pre projekt modernizácia električkových tratí - Dúbravsko – Karloveská radiála
Verejná súťaž
21.05.2018
12:00
Hlavné mesto SR Bratislava
3/ŠÚKL/2018 „Jarný servis a oprava klimatizačných a vzduchotechnických zariadení“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2018
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
5981-WYP Centrum voľného času–prestavba kultúrneho domu (obec Kútniky) Blažov, parc.č.:32/2,32/17
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.05.2018
09:00
Obec Kútniky
6785-WYS Technické služby v obci Horná Mariková
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2018
10:00
Obec Horná Mariková
5789 - WYT Výroba bezlepkového mrazeného pečiva
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2018
14:00
MEBAPO s.r.o.
PHZ/001/2018 Práce IT vývojára
Prieskum trhu
31.05.2018
10:00
Procurio s.r.o.
6007-MSS Softvér pre registračnú dokumentáciu vo formáte eCTD a NeeS v prostredí ŠÚKL
Verejná súťaž
31.05.2018
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
4525 - WYT Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.05.2018
14:00
BeOnMind s.r.o.
6008-MSS Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov
Verejná súťaž
04.06.2018
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Verejná súťaž
04.06.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
20.05.2018 17:14:00