eZakazky

Verejní obstarávatelia majú povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní elektronicky od 18.10.2018.
Zabezpečte si systém eZakazky.sk už dnes. Kliknite sem.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Zdvíhacie zariadenie pre zariadenie Likava - Centrum sociálnych služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2018
13:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Ovocie, zelenina a zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2018
13:59
Centrum sociálnych služieb ANIMA
061201/2018 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín, Východná časť
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2018
09:00
Mesto Žilina
16072 - WYP „Obstaranie nájomných bytov v Obci Pribeta“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.12.2018
09:00
Obec Pribeta
061202/2018 Oprava unimobuniek Komunitného centra
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2018
10:30
Mesto Žilina
16963-WYT Hasičská automobilová plošina pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.12.2018
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
16715-WYP REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA STREDISKA ČISTOTY BRATISLAVA, M.Č. RAČA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.12.2018
09:00
MČ Rača
2018/S 224-512684 Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na území mesta Hlohovec do 31.3.2020
Verejná súťaž
17.12.2018
10:00
Mesto Hlohovec
16543-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI - ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA PRE ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU, BREZOLUPY.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.12.2018
10:00
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s NKS internátna, Brezolupy 30
VO12/18 Napájacia nádrž s odplyňovačom
Zákazka s nízkou hodnotou
19.12.2018
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
11.12.2018 21:36:22