eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
34173-WYP Telocvičňa v obci Torysa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.11.2020
09:00
Obec Torysa
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod navrhovanou cyklotrasou Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) – etapa Divinka – Považský Chlmec
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
34477-WYT Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02.11.2020
09:30
Mesto Žilina
4/2020 Notebooky - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2020
09:30
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
33927-MST Zariadenia pre fermentáciu a údenie mäsových výrobkov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
02.11.2020
11:00
Mäsovinky s. r. o.
19/2020/MH Hygienické potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
02.11.2020
13:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
33948-MSS Spoločné obstarávanie poistných služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.11.2020
13:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
33/ME/2020 Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.11.2020
09:00
BLUE FACES s. r. o.
37050-WYT DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2020
09:00
Mesto Veľký Krtíš
AOS-300/23-149/2020 Dodávka a montáž vstavaných skríň - Internátu B3
Zákazka s nízkou hodnotou
03.11.2020
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
31.10.2020 23:16:41