eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
45023-WYP ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA- ROZVOD VODY"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.01.2021
09:00
Obec Koprivnica
78/ME/2020 „Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Rekonštrukcia odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
18.01.2021
10:00
Mesto Žilina
79/ME/2020 „Zateplenie fasád MŠ Kríkova, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.01.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
80/ME/2020 „Zateplenie školičky Železničná 6, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.01.2021
11:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
1/2021 Servis okien - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
19.01.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Technické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
09:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
45544-WYP ŠPORTOVÁ HALA VO VRANOVE NAD TOPĽOU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.01.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
45523-MST DODÁVKA POTRAVÍN
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
22.01.2021
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
I/8-VO-1-1/2021 Lôžka pre oddelenie COVID
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
16.01.2021 22:00:33