eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15376-WYP Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.07.2019
09:00
Obec Slovenský Grob
1207/2019 Digitálna termálna ortofotomapa mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
19.07.2019
09:00
Mesto Žilina
15381-WYP CYKLOTRASA VINIČNÉ - SLOVENSKÝ GROB..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.07.2019
09:00
Obec Viničné
1806/2019 Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina (Opakovaná)
Zákazka s nízkou hodnotou
19.07.2019
10:00
Mesto Žilina
Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
19.07.2019
13:00
Mesto Žilina
A1-2019 Chladené mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
19.07.2019
15:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Poskytnutie služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy osôb autobusom/mikrobusom
Zákazka s nízkou hodnotou
23.07.2019
09:00
Mesto Žilina
1499-MST Kancelárske potreby
23.07.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor pre stavbu: "ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ, rekonštrukcia a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ"
Zákazka s nízkou hodnotou
23.07.2019
10:00
Mesto Žilina
13826-WYP Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2019
10:00
Obec Lednické Rovne
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
17.07.2019 10:48:38