SK EN  | 5.12.2016 09:36:48

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
15529-WYP STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA OBECNÉHO ÚRADU V DIVINKE A VYTVORENIE 9 NÁJOMNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTIEK 05.12.2016
10:00
Obec Divinka
14669 MSS Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE a stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS 07.12.2016
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
15104 MST Obstaranie súčastí k služobnej rovnošate - Polokošele 13.12.2016
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
15107 MST Obstaranie súčastí k služobnej rovnošate colníkov FS SR – pulóver 13.12.2016
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
16217-WYS Úprava zelene v meste Považská Bystrica 15.12.2016
09:00
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
15659 MST Dodávka zemného plynu 15.12.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
16197 WYT Inovácia procesov – významné zlepšenie výrobného postupu firmy micropix 16.12.2016
10:00
micropix, s.r.o.
R-466/VO-2016 Budovanie simulačného centra pre študijný odbor všeobecné lekárstvo 22.12.2016
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16099 WYP Realizácia extenzívnych vegetačných striech na jestvujúcich strechách objektu Domova seniorov Archa 22.12.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
15999 - WYP Zateplenie TU LF UPJS 23.12.2016
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zobraziť všetky (14)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
05.12.2016 09:36:48