eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ na ul. Trnavská, Žilina – Vlčince“
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2019
09:00
Mesto Žilina
A3-2019 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2019
09:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Čajakova, Hliny IV, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2019
09:00
Mesto Žilina
18189-MST Rádionavigačné systémy
17.06.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
MŽP/NL - 02/2019 Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)
17.06.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13089-MST TEP implantáty
17.06.2019
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
01/2019 Zabezpečenie SBS pre objekty Považského múzea v Žiline-Budatín a Strečno
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2019
08:00
Považské múzeum v Žiline
13158-WYP Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.06.2019
10:00
Mesto Tvrdošín
Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a materiálu.
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2019
10:00
Mesto Žilina
Pec na spekanie a ohýbanie skla pre CSS TAU
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2019
14:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
16.06.2019 08:02:06