SK EN  | 27.6.2017 20:53:12

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
7287-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti Základnej školy Láb 28.06.2017
10:00
Obec Láb
4709-WYS Marketingové a propagačné služby 30.06.2017
09:00
ARMSTRONG CC, s.r.o.
6060-WYT Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Ecocity, s.r.o. 30.06.2017
09:00
Ecocity, s.r.o.
4668-WYT Technické vybavenie pre projekt Inovatívne filmové štúdio 30.06.2017
09:00
M4 LOUIS, s. r. o.
7288-WYT Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o. 30.06.2017
09:00
UNITEL s.r.o.
4565-WYT Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania 30.06.2017
09:00
needles, s. r. o.
4710-WYS Marketingové služby pre projekt: Inovatívne filmové štúdio 30.06.2017
10:00
M4 LOUIS, s. r. o.
AOS - 300/19-106/2017 Nakladaná alebo konzervovaná zelenina 03.07.2017
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7786-MST Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind 04.07.2017
09:00
BeOnMind s.r.o.
7857-MST Kreatívna produkcia krátkych filmov „Krásy Slovenska“ 04.07.2017
09:00
FILMÁRIK OZ
Zobraziť všetky (29)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
27.06.2017 20:53:12