eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/22-99/2019 Externý nákladný výťah objektu sklady KJB - stavebné práce (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
18.09.2019
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1/2019/VO Rekonštrukcia 3 kúpeľní a 9 WC
Zákazka s nízkou hodnotou
18.09.2019
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová
249/2019 Nastaviteľná vaňa, zdvíhacia stolička
Zákazka s nízkou hodnotou
19.09.2019
09:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
28/ME/2019 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“
19.09.2019
09:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14-50PT/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s podrobnosťou dokumentácie na uskutočenenie stavby :"Stáčacie miesta pre dodávku chemikálií- čpavková voda, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný"
Zákazka s nízkou hodnotou
19.09.2019
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
0204/2019 Oplotenie cintorína Žilina - Budatín
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
09:00
Mesto Žilina
AOS-300/22-92/2019 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23109-WYP Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby/grafické služby
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
010509/2019 Výmena okien v administratívnej budove na ulici veľká Okružná 1314/31 Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2019
10:00
Mesto Žilina
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
17.09.2019 18:44:19