eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ eZAKAZKY
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
10/2020 Jednorazové ihly a striekačky - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
10.07.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
08/2020 Pekárenské výrobky pre CSS Žarec
Zákazka s nízkou hodnotou
10.07.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb Žarec
03/2020 "Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky"
Zákazka s nízkou hodnotou
10.07.2020
14:00
Centrum sociálnych služieb ORAVA
AOS-300/23-55/2020 „Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie - III . etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.07.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
010707/2020 Oplotenie športového areálu - ul. Oravská
Zákazka s nízkou hodnotou
13.07.2020
09:00
Mesto Žilina
CIZS_TV_02_2020 Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
13.07.2020
10:00
Mesto Tvrdošín
04/2020 Výmena šindľovej krytiny v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline – Požiarna zbrojnica Jalovec, humno Paludza a zadný trakt zrubového domu Liptovský Trnovec
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2020
11:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
Oprava strechy pre zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2020
12:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Zabezpečenie hasičskej výstroje (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2020
10:00
Mesto Žilina
22914-WYP Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.07.2020
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.07.2020 17:25:12