eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
23574-MST Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020
23.09.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23577-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020
23.09.2019
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
09/2019 Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2019
09:30
Centrum sociálnych služieb Žarec
Odstránenie ruderálného porastu.
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2019
09:00
Urbárska obec - Pozemkové a lesné spoločenstvo, 010 04 Žilina
„Oprava strešnej krytiny a odkvapových systémov na budove CSS STUDIENKA, prístreškoch a garážach, oprava drevených podhľadov“
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2019
10:00
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
24035 - WYT Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.09.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
248/2019/2 Oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
09:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
23109-WYP Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.09.2019
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a zázemia 1NP
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
10:00
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia
O/2019 Servis okien - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
21.09.2019 07:38:34