eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022
Pre všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky. Prečítajte si článok.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
28073-WYP Výstavba 18 nájomných bytov v obci Cerovo
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-06-29 09:00
29.06.2022
09:00
Obec Cerovo
AOS-81/5-65/2022 Analytický servis, kontroly a nastavenia dávkovania chemických produktov v kotlových vodách
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-06-29 09:00
29.06.2022
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
S a TD, IČ: Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka Borodáča v Žiline (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-06-29 09:00
29.06.2022
09:00
Mesto Žilina
AOS-81/5-66/2022 Audit kybernetickej bezpečnosti
Zákazka malého rozsahu
2022-06-29 09:00
29.06.2022
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
KO-OVS-147-22 Zhotovenie stavby: Čerpacia stanica LNG Prešov
Obchodná verejná súťaž
2022-06-29 10:00
29.06.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
28846-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Podolie
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-06-29 10:00
29.06.2022
10:00
Obec Podolie
Vypracovanie 10 projektových dokumentácií pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane OAD v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-06-29 10:00
29.06.2022
10:00
Mesto Žilina
28751-WYP Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-06-29 10:00
29.06.2022
10:00
Mesto Žilina
807 Zabezpečenie úpravy a prevádzkovej podpory CA Service Desk Manager
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-06-29 10:00
29.06.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
009/ZNH/v EYOF 2022_Zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-06-29 13:00
29.06.2022
13:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
28.06.2022 20:45:38