eZakazky - Verejné zákazky elektronicky

Verejní obstarávatelia majú povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní elektronicky od 18.10.2018.
Zabezpečte si systém eZakazky.sk už dnes. Kliknite sem.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
6951-WYT Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.06.2018
10:00
DONO, spol. s r.o.
6007-MSS Softvér pre registračnú dokumentáciu vo formáte eCTD a NeeS v prostredí ŠÚKL
Verejná súťaž
25.06.2018
10:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
7785-WYP Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ UPJŠ Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.06.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4/ŠÚKL/2018 „Integrácia správy registratúry DATALAN s UPVS“
Zákazka s nízkou hodnotou
27.06.2018
09:30
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
6727-MST Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SLovenskej republiky
Verejná súťaž
27.06.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
6865-WYP Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.06.2018
09:00
Obec Jarok
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Verejná súťaž
29.06.2018
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
REK001031/2018-UVO Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach
Verejná súťaž
04.07.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8113 - WYP Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
09.07.2018
10:00
Obec Nová Bystrica
7577-MST Dodávka elektrickej energie pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku
Verejná súťaž
16.07.2018
09:00
Mesto Zvolen
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
21.06.2018 06:42:13