eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
25301-WYP 9 B.J. v obci Strážne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.10.2019
09:00
Obec Strážne
021610/2019 Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Vybudovanie vjazdu na existujúce parkovisko pri ZŠ Oravská, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2019
10:00
Mesto Žilina
PD pre stavebné povolenie a odborný autorský dozor pre stavbu:"Rekonštrukcia mostu na ul Matici Slovenskej a lávky ul. Obchodná" a diagnostika pre stavbu: "Rekonštrukcia mostu na ul. Sv. Cyrila a Metoda"
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2019
10:00
Mesto Žilina
R/2019 Výmena 16 okien na oddelení dlhodobo chorých v Liptovskej nemocnici s poliklinikou
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
23.10.2019
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
0422 Asanácia juhovýchodnej prístavby NKP Ciachovňa
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2019
14:00
Žilinský samosprávny kraj
26332-WYT DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
24.10.2019
09:00
Mesto Zvolen
2019/S 166-406813 Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
2019/S 175-426382 Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
24.10.2019
10:00
Mesto Lučenec
Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
24.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
23.10.2019 03:23:00