eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
7398-MUP Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany Letiska Bratislava
Užšia súťaž
28.02.2020
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
2/ME/Staškov „Výmena umelého trávnika na multifunkčného ihrisku“
Zákazka s nízkou hodnotou
02.03.2020
10:00
Obec Staškov
Mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
02.03.2020
13:00
Centrum sociálnych služieb TAU
012102/2015 Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
03.03.2020
09:00
Mesto Žilina
4/2020 Nákup vonkajšieho mediálneho priestoru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.03.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
1/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu
Zákazka s nízkou hodnotou
03.03.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb LÚČ
06/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Stavebné úpravy budovy č.s. 773 ul. Belanského Kysucké Nové Mesto pre zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kysuckom Novom Meste“
Zákazka s nízkou hodnotou
03.03.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb Fantázia
2911-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II/39 – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.03.2020
10:00
Mesto Lučenec
Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina (opakovaná)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2020
10:00
Mesto Žilina
Chlieb, pečivo, zákusky a repkový olej pre CSS Prameň Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2020
13:12
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
28.02.2020 22:18:51