eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

MIMORIADNE OPATRENIA a OTVÁRANIE PONÚK
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
496 Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2020
10:00
Žilinský samosprávny kraj
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zateplenie obvodového plášťa na budove internátu
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2020
14:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
2/3 Ochrana zbierok v depozitári história
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020
08:00
Považské múzeum v Žiline
31948-WYP Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-I.etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.09.2020
10:00
Mesto Banská Bystrica
03/2020-E CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb ORAVA
02/2020 CSS ORAVA, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy s. č. 30
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020
11:00
Centrum sociálnych služieb ORAVA
31952-WYP Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.09.2020
11:00
Mesto Banská Bystrica
2020ZNH003 Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie" (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
ZTCA-1-2020 Celotelový kostný denzitometer
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2020
09:05
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
57/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“
Prieskum trhu
24.09.2020
10:00
z11 s.r.o.
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
21.09.2020 14:47:10