SK EN  | 28.4.2017 00:23:04

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
3799-WYP Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Virt – obec Virt 28.04.2017
09:00
Obec Virt
4066-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS 28.04.2017
09:00
Mestské kultúrne stredisko v komárne
4523-WYT Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality 28.04.2017
09:00
Redberry s.r.o.
1781-WYT Inovácia výroby spoločnosti GRANIT – Július Dobosi 28.04.2017
09:00
Július Dobosi - GRANIT
3640-WYP Novostavba materskej Školy - MŠ Čaklov 28.04.2017
10:00
Obec Čaklov
4259-WYP Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola Slovany 28.04.2017
10:00
Obec Slovany
4836-WYP Zabezpečenie Rekonštrukcie, Prevádzky a Údržby Sústavy Verejného Osvetlenia a Cestnej Svetelnej Signalizácie Mesta Pezinok 02.05.2017
09:00
Mesto Pezinok
3807-WYP Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ Grznára 1441 02.05.2017
10:00
Mesto Považská Bystrica
3833-WYP Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ Dukelská 02.05.2017
10:00
Mesto Považská Bystrica
3801-WYP Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy - MŠ Železničná 02.05.2017
10:00
Mesto Považská Bystrica
Zobraziť všetky (67)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
28.04.2017 00:23:04