eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
07371/2024/DOSM Poskytovanie strážnej služby pre objekty LPS SR, š.p.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-16 10:00
16.07.2024
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a jedlých olejov a tukov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-16 10:00
16.07.2024
10:00
Mesto Senec
Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-17 10:00
17.07.2024
10:00
Generálna prokuratúra SR
101/2024 Potraviny 2
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-22 10:00
22.07.2024
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prenájom multifunkčných zariadení
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-22 10:00
22.07.2024
10:00
Slovenský pozemkový fond
15195 - MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-26 09:00
26.07.2024
09:00
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
19/ME/2024 „Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja “
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2024-07-26 09:00
26.07.2024
09:00
Mesto Dunajská Streda
OSM-219/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Prešove
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-29 10:00
29.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
OSM-218/2024 Vybavenie škôl v záujme odbornej prípravy v oblasti zelených zručností, pre oblasť obnoviteľné zdroje energie v Košiciach
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-07-29 10:00
29.07.2024
10:00
Štátny inštitút odborného vzdelávania
56/2024 Potraviny 3
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-07-31 13:00
31.07.2024
13:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
15.07.2024 04:18:49