eZakazky - Verejné zákazky elektronicky

Verejní obstarávatelia majú povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní elektronicky od 18.10.2018.
Zabezpečte si systém eZakazky.sk už dnes. Kliknite sem.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
0157/2 Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky
Zákazka s nízkou hodnotou
21.11.2018
10:00
Žilinský samosprávny kraj
3/Amicus SK/2018 „Posúdenie zhody nového zariadenia IQ2400TH2S“
Prieskum trhu
21.11.2018
14:00
Amicus SK, s.r.o.
1/Amicus/2018 „Zostava foriem na výrobu nového zariadenia IQ2400TH2S“
Prieskum trhu
21.11.2018
14:00
Amicus SK, s.r.o.
2/Amicus SK, s.r.o./2018 „Vývoj softvéru“
Prieskum trhu
21.11.2018
14:00
Amicus SK, s.r.o.
Projektová dokumentácia na vybudovanie osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia v Bikeparku na Vodnom diele Žilina vrátane odborného autorského dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
22.11.2018
10:50
Mesto Žilina
5/ŠUKL/2018 „Regálové systémy“
Zákazka s nízkou hodnotou
22.11.2018
11:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Ovocie, zelenina a zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
22.11.2018
12:40
Hotelová akadémia, Žilina
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby
Zákazka s nízkou hodnotou
23.11.2018
10:00
Mesto Žilina
Dodávka kuchynského tovaru a materiálu pre Jedálne Námestie J. Borodáča 1, a Jedálne Lichardova 44, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
23.11.2018
10:00
Mesto Žilina
AOS-300/21-144/2018 Umiestnenie a pripojenie náhradného (núdzového) zdroja - motorgenerátora MG s daným záložným výkonom, pozostávajúceho z motorgenerátora a jeho riadenia k rozvodu NN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.11.2018
08:30
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
21.11.2018 07:34:45