eZakazky - Verejné zákazky elektronicky

Verejní obstarávatelia majú povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní elektronicky od 18.10.2018.
Zabezpečte si systém eZakazky.sk už dnes. Kliknite sem.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
13158-MST Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2020)
Verejná súťaž
18.10.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13750-WYT Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.10.2018
10:00
Obec Gabčíkovo
13734-WYT Kompostéry pre Regionálne združenie obcí RUŽÍN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.10.2018
10:00
Regionálne združenie obcí RUŽÍN
12319-MST Trolejbusy s pomocným pohonom
Verejná súťaž
18.10.2018
11:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
DSS a ZpS Zákamenné - vybudovanie oplotenia a vstupnej brány, pracovisko Oravská Lesná
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2018
14:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné
13319-WYP Obnova Kláštora v Hronskom Beňadiku – Biskupstvo Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.10.2018
16:00
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Oplotenie areálu
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2018
16:00
Krajská hvezdáreň v Žiline
17372/2018 PD k stavbe Parkovisko medzi MŠ a BD na ul. Na stanicu, Žilina-Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2018
10:00
Mesto Žilina
12327-MSS Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023
Verejná súťaž
19.10.2018
10:00
Mesto Zvolen
TT -2018 Rekonštrukcia - chirurgická ambulancia Turčianske teplice
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2018
12:21
Odbor zdravotníctva
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
17.10.2018 05:28:06