eZakazky - Verejné zákazky elektronicky

Verejní obstarávatelia majú povinnosť komunikovať vo verejnom obstarávaní elektronicky od 18.10.2018.
Zabezpečte si systém eZakazky.sk už dnes. Kliknite sem.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
9079-MST Logické celky pre realizáciu výskumno-vývojovej úlohy v spoločnosti Kybernetes – laboratórne zariadenia
Verejná súťaž
20.08.2018
09:00
KYBERNETES s.r.o.
9432-MST Osobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
22.08.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
SHMU-2018-02-NZ-Techn_plyny Nákup technických a špeciálnych plynov
Verejná súťaž
30.08.2018
09:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
11086-WYP Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna - dokončenie stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.08.2018
10:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
Rad/2018 Pivnica Radošina
Interný postup
30.08.2018
10:00
Pivnica Radošina, s.r.o.
9703-WYP PDÚ Skalica - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2018/S 147-336683, 28072018 Služba vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Meste Bardejov
Verejná súťaž
03.09.2018
10:00
Mesto Bardejov
11584-WYT Nádoby na komunálny odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.09.2018
10:00
Mesto Považská Bystrica
11063 - WYP „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.09.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
2018/S 149-340728 Všeobecné potraviny – časť I. múka, ryža, cestoviny, časť II. konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny, časť III. koreniny a chuťové prísady, časť IV. cukor, káva, čaj, čokoláda, časť V. oleje a tuky, časť VI. nápoje
Verejná súťaž
04.09.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
19.08.2018 05:30:13