eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Servisné prehliadky a opravy systémov zálohového napájania
Obchodná verejná súťaž
2024-03-06 11:00
06.03.2024
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
03/PRO/2024 Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre Mesto Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024-03-18 09:00
18.03.2024
09:00
Mesto Lučenec
33128-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2024-03-18 10:00
18.03.2024
10:00
Obec Bernolákovo
068512024 Poskytovanie výučby odbornej leteckej angličtiny podľa požiadaviek ICAO pre riadiacich letovej prevádzky (ATCO), výučby všeobecnej angličtiny a preskúšanie zamestnancov a preskúšanie osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie
Obchodná verejná súťaž
2024-03-20 10:00
20.03.2024
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU DVOR/DME KSC
Obchodná verejná súťaž
2024-03-25 11:00
25.03.2024
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Inovatívne partnerstvo
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Inovatívne partnerstvo
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
03.03.2024 10:24:05