SK EN  | 23.10.2016 09:54:34

eZakazky sú jedinečný nástroj na efektívnu elektronickú komunikáciu a elektronické aukcie v obstarávaní.

Chcem dodávať

Ako registrovaný dodávateľ registráciou v systéme eZakazky získate zdarma tieto výhody :

 • Informácie o zverejnených zákazkach
 • Jednoduchú žiadosť o účasť v obstarávaní
 • Pohodlnú elektronickú komunikáciu s obstarávateľom

Chcem obstarávať

Systém eZakazky poskytuje obstarávateľom a verejným obstarávateľom nasledujúce funkcie :

 • Elektronická komunikácia pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
 • Rôzne postupy elektronických aukcií
 • Jednoduchý a rýchly elektronický preskum trhu

 Verejné zákazky - eZakazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS - 300/18-89/2016 Cukor, cukrovinky a príbuzné výrobky. 24.10.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14061-WYT Obstaranie traktora s vlečnou pre obecný podnik Obec Záriečie, s.r.o. 24.10.2016
10:00
Obec Záriečie, s.r.o.
AOS - 300/18-20/2016 Čiapky služobné 25.10.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13106 - WYT Vysokozdvižná mobilná pološina - HP CÚ Michalovce 25.10.2016
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
13100-MSS Telekomunikačné služby 25.10.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
AOS - 300/18-91/2016 Konzervované ryby a príbuzné výrobky 26.10.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS - 300/18-90/2016 Konzervované paštéty a nátierky 26.10.2016
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12622 MSP Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave 26.10.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
13997 - WYS Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete 27.10.2016
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
13378 MST Nákup výpočtovej techniky 31.10.2016
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Zobraziť všetky (19)

 Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
 • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje

 Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)

 • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
 • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
 • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody

VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
   
23.10.2016 09:54:34