eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
SZ-003 Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie KNsP Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2019
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2019
13:00
Mesto Žilina
10036-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2019
10:00
Obec Volica
5244-WYP Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova 5. etapa – Kanalizácia Čakany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.05.2019
10:00
Obec Čakany
18189-MST Rádionavigačné systémy
28.05.2019
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
9376-WYP Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.05.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sterilizovaná zelenina a ovocie (OPAKOVANÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.05.2019
09:00
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia
9180-MST „Základné potraviny pre Mesto Komárno "
29.05.2019
09:00
Mesto Komárno
Odvoz a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, Likava-Centrum sociálnych služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
29.05.2019
13:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Obálkovacie zariadenie Pressure seal na obálkovanie špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
30.05.2019
09:00
Mesto Žilina
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
27.05.2019 05:35:07