eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
2 Metrová gáza 90cm x100m
Zákazka s nízkou hodnotou
13.11.2019
08:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
3 Intravenózne kanyly
Zákazka s nízkou hodnotou
13.11.2019
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
3/2019/VO Opravy oplotenia
Zákazka s nízkou hodnotou
13.11.2019
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová
T/2019 Zemiaky konzumné
Prieskum trhu
13.11.2019
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
AOS-300/22-114/2019 Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a osatných odpadov - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2019
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26731 FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie
14.11.2019
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
27877-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.11.2019
09:30
Mesto Banská Bystrica
26698-WYP DOM HZS ZÁPADNÉ TATRY - ŽIAR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.11.2019
10:00
Horská záchranná služba
L5/2019 Infúzne roztoky
Zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
L6/2019 Roztoky na parenterálnu výživu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2019
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
12.11.2019 19:49:32