eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

Systém eZakazky spĺňa vyhlášku Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
SOŠMTP/220/2019-4 Výmena okien a dverí v AB budove a v spojovacích chodbách patriacich k budove
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
09:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
010511/2019 Dodávka a montáž lavičiek s operadlom
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
09:00
Mesto Žilina
SOŠMTP/221/2019-4 Výmena horných okien a dverí v školskej jedálni
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
10:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
Konvektomat 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
10:00
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov
Minitraktor s príslušenstvom (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
10:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.
Zákazka s nízkou hodnotou
15.11.2019
11:00
Mesto Žilina
HNsP/17/2019OPAČ Osobný automobil pre DZS
Zákazka s nízkou hodnotou
18.11.2019
08:05
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
30622-WYS Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.11.2019
10:00
Mesto Žilina
22472-MSS Ostatné systémy ZVJS - SW
19.11.2019
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
1/ME/Malá Hradná „Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Malá Hradná“
Zákazka s nízkou hodnotou
19.11.2019
10:00
Obec Malá Hradná
Zákazky - Elektronický kontraktačný systém (EKS)
  • EKS je informačný systém verejnej správy zriadený a prevádzkovaný MVSR
  • Je to nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
  • EKS je centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
     
     
Zákazky - Vestník verejného obstarávania (UVO)
  • Úrad pre verejné obstarávanie vydáva Vestník verejného obstarávania v elektronickej forme.
  • Spravuje profily verejných obstarávateľov/obstarávateľov
  • Vedie Zoznam podnikateľov, Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Doplňujúce informácie k zákazkám
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
Online podpora pre eZakazky.sk a eAukcie.sk
Možnosť uskutočňovať vlastné elektronické prieskumy trhu a aukcie
  Zadarmo Zadarmo 190 € / rok
 
14.11.2019 14:25:53