eZakazky - Verejné zákazky elektronicky

Chcem obstarávať elektronicky


Elektronické obstarávanie eZakazky

Systém eZakazky je univerzálny, bezpečný a stabilný nástroj na realizáciu všetkých nákupných procesov elektronicky.

Elektronické aukcie - certifikovaný systém eAukcie 8.3.0

Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronických aukcií v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. v spojení s vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 132/2016 Z.z. certifikovaný Úradom pre verejné obstarávanie o verejnom obstarávaní.

Obchodná verejná súťaž – elektronický súťažný predaj (ESP)

Nástroj pre jednoduchý a efektívny odpredaj nadbytočného majetku za najvýhodnejšiu možnú cenu.

23.07.2018 05:41:02