eZakazky - Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
SPR 1858/22 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-06 10:00
06.12.2022
10:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
48746 - WNT Batéria do UPS / 2
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-06 11:00
06.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
SPR 1855/22 Právny systém SK - 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-08 12:00
08.12.2022
12:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
SPR 1896/22 Právnická literatúra v elektronickej forme
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-13 11:00
13.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
01.12.2022 15:34:24