Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa
 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - Profil verejného obstarávateľa
Župné námestie 13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81490

IČO : 50668277
DIČ : 2120408994
IČ DPH : SK2120408994 podľa §7a

Webstránka : https://www.nsud.sk/


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
DNS 1/2023 Výpočtová technika a príslušenstvo 2027\09\25
SPR 135/23 Právny systém CZ - 2023 2023\02\01
SPR 1856/22 Batéria do UPS / 3 2022\12\30
SPR 1735/22 Hardvérové a softvérové prostriedky IKT 2022\12\29
1857/22 Regály do registratúrneho strediska 2022\12\22
SPR 1900/22 Notebooky s príslušenstvom 2022\12\18
SPR 1896/22 Právnická literatúra v elektronickej forme 2022\12\18
SPR 1855/22 Právny systém SK - 2023 2022\12\13
SPR 1856/22 Batéria do UPS / 2 2022\12\11
SPR 1858/22 Dodávka elektrickej energie na rok 2023 2022\12\11
SPR 1656/22 Batéria do UPS 2022\11\09
SPR 1318/22 Výpočtová technika 2/2022 2022\09\21
SPR 1011/22 Kancelárske potreby 2/2022 2022\07\24
SPR 607/22 Elektronické komunikačné, internetové a hlasové služby 2022\06\22
SPR 801/22 Disk do diskového pola 2022\06\07
01-2019 Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR 2020\12\31
01.10.2023 13:53:09