Kontakt

eZakazky.sk

e-mail: podpora@ebiz.sk
tel.: 02/ 654 11 356
mobil: 0905 378 454
0905 895686

e-mail: obchod@ebiz.sk
tel.: 02/ 654 11 356
mobil: 0905 890 522

eBIZ Corp s.r.o.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava

www.ebiz.sk

 Naše ďalšie produkty

eAukcie

Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní. www.eaukcie.sk

eProcurement

Komplexný softvérový nástoj na riadenie zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov obstarávania a verejného obstarávania. www.eprocurement.sk

Verejné obstarávanie

Realizácia celého procesu verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou. www.ebiz.sk
22.07.2024 19:29:26