Zverejnené dynamické nákupné systémy

Dynamické nákupné systémy
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
5361-MUT IKT pre potreby SIEA 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
2022/S 132-375602 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo 12.07.2024
13:12
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14 DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
2022/S 189-532229 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu 30.09.2026
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu 12.12.2026
11:25
Mesto Lučenec
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
AOS-81/14-31/2023 DNS - Potraviny 12.04.2027
15:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17/PRO/2023 Dodávka stavebných a údržbárskych materiálov 24.08.2027
13:00
Technické služby mesta Trebišov
25028-MUT Výpočtová technika a príslušenstvo 25.09.2027
23:55
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 12 / 12
01.10.2023 13:36:55