eZakazky - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/24-75/2021 Výpočtová technika - tlačiarne etikiet
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa - OPAKOVANÁ 2
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-71/2021 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa
Výzva na predkladanie ponúk
29.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-79/2021 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Zákazka s nízkou hodnotou
06.07.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-77/2021 Oprava plochých striech v areáli AOS
Zákazka s nízkou hodnotou
06.07.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-78/2021 Výpočtová technika - komponenty
Zákazka s nízkou hodnotou
06.07.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-81/2021 Analytický servis, kontroly a nastavenia dávkovania chemických produktov v kotlových vodách
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2021/S 067-172728 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
07.07.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
23.06.2021 15:57:36