eZakazky - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
AOS-300/24-35/2021 Výmena dažďových zvodov strechy na Internátoch B1 a B2
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-34/2021 Zabezpečenie priestorov skladov
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-40/2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke."
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-37/2021 Interiérová plastová stena
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-41/2021 Úprava priestorov VZK500 - Vzduchotechnika
Zákazka s nízkou hodnotou
24.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-42/2021 Úprava priestorov VZK500 - rozvody vody, kanalizácie a pary
Zákazka s nízkou hodnotou
24.05.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-44/2021 Úprava priestorov VZK500 - stavebné riešenie
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-33/2021 Stavebné úpravy skladov - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
28.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-18/2021 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
01.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
18.05.2021 00:00:27