Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Profil verejného obstarávateľa
 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika - Profil verejného obstarávateľa
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393
Liptovský Mikuláš
031 19

IČO : 37910337


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
AOS-300/23-115//1/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“ 2020\10\08
AOS-300/23-122/2020 Overenie fakturačných meradiel 2020\10\02
AOS-300/23-120/2020 Oprava plochých striech v areáli AOS - II. Etapa 2020\10\02
AOS-300/23-100/2020 Rekonštrukcia a modernizácia Internátu A3 2020\10\01
AOS-300/23-121/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov 2020\10\01
AOS-300/23-118/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné konanie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy č. 25 – Krytá plaváreň 2020\10\01
AOS-300/23-111/2020 Oprava chodbových podláh - Výstrojný sklad (NOVÁ) 2020\09\21
AOS-300/23-111/2020 Oprava chodbových podláh - Výstrojný sklad 2020\09\08
AOS-300/23-101/2020 Odborná prehliadka komína (NOVÁ) 2020\08\21
AOS-300/23-102/2020 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska 2020\08\17
AOS-300/23-97/2020 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – II etapa 2020\08\17
AOS-300/23-107/2020 Výmena garážových brán - b.č. 17 2020\08\17
AOS-300/23-101/2020 Odborná prehliadka komína 2020\08\16
AOS-300/23-55/2020 „Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie - III . etapa“ 2020\08\14
AOS-300/23-106/2020 Čerstvá zelenina, ovocie a konzumné zemiaky 2020\08\14
AOS-300/23-92/2020 Zabezpečenie bezporuchovej prevádzky EPS a EZS - Internáty B4, B5 2020\08\04
AOS-300/23-95/2020 SDK podhľad Internátu B4 2020\07\31
AOS-300/23-93/2020 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - autobusy 2020\07\29
AOS-300/23-91/2020 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ 2020\07\26
AOS-300/23-88/2020 Čistiace a leštiace výrobky 2020\07\12
AOS-300/23-86/2020 Tričká KAKI používané v OS SR - III 2020\07\03
AOS-300/23-74/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné konanie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy č. 9 – KJB ( Kuchynsko-jedálenský blok ) 2020\06\29
AOS-300/23-68/2020 Revízie a servis výťahov 2020\06\01
AOS-300/23-43/2020 Výpočtová technika - sieťové komponenty 2020\03\21
AOS-300/23-39/2020 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - kosačky 2020\03\17
AOS-300/23-38/2020 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - osobné automobily 2020\03\12
AOS-300/23-36/2020 Ochranná maska M 95 s poľnou fľašou 2020\03\05
AOS-300/23-35/2020 Spací vak ľahký 2020\03\03
AOS-300/22-92/2019 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia 2019\09\23
AOS-300/22-91/2019 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia 2019\09\12
AOS-300/22-89/2019 Externý nákladný výťah objektu sklady KJB 2019\08\22
AOS-300/22-87/2019 „Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie“ 2019\08\16
24.09.2020 04:18:15