Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Profil verejného obstarávateľa
 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika - Profil verejného obstarávateľa
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393
Liptovský Mikuláš
031 19

IČO : 37910337


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
AOS-81/14-31/2023 DNS - Potraviny 2027\04\12
AOS-81/5-100/2022 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu 2026\09\30
AOS-81/5-71/2022 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo 2026\08\22
Dodávka elektriny a plynu na rok 2024 2023\12\05
AOS-81/14-41/2023 „Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov - opakovaná“ 2023\04\28
AOS-81/14-24/2023 „Oprava a údržba priestorov budovy č. 26“ 2023\03\31
AOS-81/14-27/2023 Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov 2023\03\24
AOS-81/5-111/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “ III 2022\12\30
AOS-81/5-133/2022 Kancelárske potreby II 2022\12\22
Dodávka elektriny a zemného plynu 2022\12\21
AOS-81/5-131/2022 Čerstvá zelenina, ovocie a konzumné zemiaky 2022 2022\12\21
AOS-81/5-106/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - opakovaná II. 2022\12\09
AOS-81/5-128/2022 "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke alebo klietkového chovu." (NOVÁ) 2022\12\07
AOS-81/5-127/2022 Kancelárske potreby 2022\12\06
AOS-81/5-126/2022 Čistiace a leštiace výrobky 2022\12\05
AOS-81/5-123/2022 Kancelárske potreby 2022\11\21
AOS-81/5-111/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “ II 2022\11\21
AOS-81/5-106/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - opakovaná 2022\11\18
AOS-81/5-106/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 2022\11\07
AOS-81/5-110/2022 Skrine na zbrane 2022\11\07
AOS-81/5-72/2022 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS (2022 – 2023)“ 2022\10\31
AOS-81/5-107/2022 Nábytok - sklopné multisedáky 2022\10\28
AOS-81/5-103/2022 Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení a bleskozvodov 2022\10\25
AOS-81/5-92/2022 Poistenie nehnuteľného majetku - opakovaná 2022\10\08
AOS-81/5-94/2022 Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku 2022\09\30
AOS-81/5-96/2022 Odborné prehliadky a odborné skúšky športových zariadení používaných pre práce vo výškach OPAKOVANÁ 2022\09\25
AOS-81/5-82/2022 „Výmena elektroinštalačných rozvodov a elektrických rozvodných skríň“ 2022\09\23
AOS-81/5-95/2022 Služba na opravu a údržbu vojenských elektronických systémov SIM AIRTEC pre potreby syntetického výcviku / hlasového komunikačného rozhrania pre potreby RLP / VS STING pre potreby výcviku 2022\09\23
AOS-81/5-93/2022 Odborné prehliadky a odborné skúšky telovýchovného náradia a zariadení - OPAKOVANÁ 2022\09\19
AOS-81/5-84/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika“ I. 2022\09\16
AOS-81/5-92/2022 Poistenie nehnuteľného majetku 2022\09\14
AOS-81/5-91/2022 Odborné prehliadky a odborné skúšky športových zariadení používaných pre práce vo výškach 2022\09\06
AOS-81/5-90/2022 Odborné prehliadky a odborné skúšky telovýchovného náradia a zariadení 2022\09\05
AOS-81/5-88/2022 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska 2022\09\01
AOS-81/5-89/2022 Odborná prehliadka komína 2022\09\01
AOS-81/5-70/2022 „Rekonštrukcia KJB – opakovaná II“ 2022\08\25
AOS-81/5-83/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “ 2022\08\19
AOS-81/5-78/2022 Vozík vysokozdvižný akumulátorový 2022\08\10
AOS-81/5-74/2022 Oprava malieb a náterov Internátu B1, B2 2022\07\31
AOS-81/5-55/2022 „Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách“ 2022\07\20
AOS-81/5-66/2022 Audit kybernetickej bezpečnosti 2022\07\07
AOS-81/5-65/2022 Analytický servis, kontroly a nastavenia dávkovania chemických produktov v kotlových vodách 2022\07\04
AOS-81/5-64/2022 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie o zbrojených síl generála M.R.Š - Stavebný dozor (NOVÁ) 2022\06\30
AOS-81/5-56/2022 „Stavebné úpravy budovy Internátu A1 – opakovaná II“ 2022\06\24
AOS-81/5-62/2022 Čistiace a leštiace výrobky 2022\06\24
AOS-81/5-63/2022 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ 2022\06\24
AOS-81/5-46/2022 „Autobus na diaľkovú prepravu“ 2022\06\17
AOS-81/5-57/2022 „Stavebné úpravy budovy Internátu A2 – opakovaná“ 2022\06\16
AOS-81/5-49/2022 Oprava výtlkov komunikácií AOS 2022\05\25
AOS-81/5-47/2022 Servisná preventívna činnosť PME rozvádzačov a SMD transformátorov v budovách AOS 2022\05\20
AOS-81/5-30/2022 Stavebné úpravy budovy Internátu A2 2022\05\18
AOS-81/5-41/2022 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené – kosačka - opakovaná 2022\05\17
AOS-81/5-29/2022 Stavebné úpravy budovy Internátu A1 2022\05\17
AOS-81/5-48/2022 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie o zbrojených síl generála M.R.Š - Stavebný dozor 2022\05\17
AOS-81/5-45/2022 Tričká používané v OS SR 2022\05\12
AOS-81/5-37/2022 „Rekonštrukcia KJB - opakovaná“ 2022\05\09
AOS-81/5-42/2022 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - autobusy 2022\05\02
AOS-81/5-22/2022 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – veliteľská budova SO 02 2022\04\30
AOS-81/5-40/2022 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - nákladné automobily 2022\04\29
AOS-81/5-38/2022 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - Osobné automobily 2022\04\29
AOS-81/5-41/2022 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - kosačka 2022\04\29
AOS-81/5-35/2022 „Komplexný upgrade rekonfigurovateľných virtuálnych simulátorov (RVS)“ 2022\04\20
AOS-81/5-36/2022 Oprava plochých striech Katedry A,B 2022\04\16
AOS-81/5-24/2022 Revízie a servis výťahov , výkon povinnosti dozoru výťahov - opakovaná 2022\04\12
AOS-81/5-32/2022 Spacie vaky ľahké 2022\04\11
AOS-81/5-31/2022 Kožušinové ušianky používané v OS SR 2022\04\07
AOS-81/5-25/2022 "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke." 2022\03\31
AOS-81/5-27-5/2022 Chlieb, pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky - opakovaná 2022\03\31
AOS-81/5-24/2022 Revízie a servis výťahov , výkon povinnosti dozoru výťahov 2022\03\23
AOS-81/5-24/2022 Revízie a servis výťahov , výkon povinnosti dozoru výťahov 2022\03\23
AOS-81/5-27/2022 Chlieb, pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky 2022\03\22
AOS-81/5-1/2022 Poľné rovnošaty s digitalizovanou potlačou "les" 2022\03\20
AOS-81/5-21/2022 „Zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie nebezpečných a ostatných odpadov v kalendárnom roku 2023“ 2022\03\02
AOS-300/24-18/2021 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15 2021\12\28
AOS-300/24-160/2021 Dlažobné materiály 2021\12\14
AOS-300/24-158/2021 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 2021\12\13
AOS-300/24-152/2021 Odborné prehliadky a odborné skúšky športových zariadení používaných pre práce vo výškach 2021\11\20
AOS-300/24-150/2021 Odborné prehliadky a odborné skúšky telovýchovného náradia a zariadení 2021\11\20
AOS-300/24-145/2021 Aktualizácia webového sídla AOS 2021\11\15
AOS-300/24-139/2021 Cestoviny 2021\11\07
AOS-300/24-141/2021 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 2021\11\07
AOS-300/24-138/2021 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje - parné a elektrické kotle na 150 litrov voľne stojacie 2021\11\03
AOS-300/24-135/2021 Služby spojené s profylaxiou, údržbou a úpravou Simulátora riadenia letovej prevádzky SimMil 2021\10\26
AOS-300/24-126/2021 Elektrické vozidlo N1 malé nákladné 2021\10\23
AOS-300/24-127/2021 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov 2021\10\19
AOS-300/24-119/2021 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa“ 2021\10\15
AOS-300/24-116/2021 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska - OPAKOVANÁ 2021\10\06
AOS-300/24-115/2021 Výmena silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov - Internáty B 2021\10\06
AOS-300/24-111/2021 Rekonštrukcia KJB 2021\10\06
AOS-300/24-103/2021 Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná 2021\09\30
AOS-300/24-118/2021 Testovacie vzorky poľných dávok potravín - OPAKOVANÁ 2021\09\26
AOS-300/24-117/2021 Odborná prehliadka komína 2021\09\25
AOS-300/24-116/2021 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska 2021\09\25
AOS-300/24-112/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy č. 13 - Kultúrne centrum (KLUB) 2021\09\24
AOS-300/24-113/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu komunikácií a spevnených plôch v areáli AOS 2021\09\19
AOS-300/24-114/2021 Technický dozor pre investičnú akciu "Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A, B" 2021\09\18
AOS-300/24-110/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu športového areálu AOS 2021\09\18
AOS-300/24-97/2021 Sanácia splaškovej kanalizácie bezvýkopovou technológiou - II.etapa 2021\09\15
AOS-300/24-107/2021 Strukoviny (suché strukoviny-šošovica, hrach,fazuľa,bôb,cícer....) na prípravu stravy 2021\09\08
AOS-300/24-105/2021 Technický dozor pre investičnú aukciu "Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A, B " 2021\09\01
AOS-300/24-99/2021 Výrobky rýchleho občerstvenia 2021\08\31
AOS-300/24-95/2021 Sanácia splaškovej kanalizácie bezvýkopovou technológiou - II.etapa 2021\08\31
AOS-300/24-96/2021 Zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie nebezpečných a ostatných odpadov v kalendárnom roku 2022 2021\08\21
AOS-300/24-86/2021 Rekonštrukcia krytej plavárne 2021\08\17
AOS-300/24-94/2021 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu - Internát B1 2021\08\10
AOS-300/24-92/2021 Čistiace a leštiace výrobky 2021\08\09
AOS-300/24-88/2021 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrických zabezpečovacích systémov 2021 -2023 2021\08\09
AOS-300/24-45/2021 Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A,B 2021\07\31
AOS-300/24-71/2021 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa 2021\07\26
AOS-300/24-82/2021 Testovacie vzorky poľných dávok potravín 2021\07\15
AOS-300/24-81/2021 Analytický servis, kontroly a nastavenia dávkovania chemických produktov v kotlových vodách 2021\07\12
AOS-300/24-78/2021 Výpočtová technika - komponenty 2021\07\11
AOS-300/24-77/2021 Oprava plochých striech v areáli AOS 2021\07\11
AOS-300/24-79/2021 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 2021\07\11
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa - OPAKOVANÁ 2 2021\07\03
AOS-300/24-75/2021 Výpočtová technika - tlačiarne etikiet 2021\07\03
AOS-300/24-70/2021 Úprava priestorv VZK500 - silnoprúdové a slaboprúdové rozvody 2021\06\28
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ 2021\06\26
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa - OPAKOVANÁ 2021\06\19
AOS-300/24-66/2021 Stavebné úpravy skladov - OPAKOVANÁ 2 2021\06\13
AOS-300/24-50/2021 Výpočtová technika - komponenty 2021\06\13
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa 2021\06\07
AOS-300/24-46/2021 Parkovací systém 2021\06\07
AOS-300/24-41/2021 Úprava priestorov VZK500 - Vzduchotechnika 2021\06\06
AOS-300/24-35/2021 Výmena dažďových zvodov strechy na Internátoch B1 a B2 - OPAKOVANÁ 2021\06\05
AOS-300/24-33/2021 Stavebné úpravy skladov - OPAKOVANÁ 2021\06\02
AOS-300/24-44/2021 Úprava priestorov VZK500 - stavebné riešenie 2021\05\30
AOS-300/24-42/2021 Úprava priestorov VZK500 - rozvody vody, kanalizácie a pary 2021\05\29
AOS-300/24-37/2021 Interiérová plastová stena 2021\05\25
AOS-300/24-34/2021 Zabezpečenie priestorov skladov 2021\05\23
AOS-300/24-35/2021 Výmena dažďových zvodov strechy na Internátoch B1 a B2 2021\05\23
AOS-300/24-33/2021 Stavebné úpravy skladov 2021\05\22
AOS-300/24-26/2021 Komplexná modernizácia simulátora hlasovej komunikácie pre riadiacich letovej prevádzky 2021\05\15
AOS-300/24-28/2021 Profylaxia a rozšírenie knižnice rekonfigurovateľných a streleckých simulátorov 2021\05\15
AOS-300/24-23/2021 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 2021\05\02
AOS-300/24-22/2021 Revízie a servis výťahov 2021\05\01
AOS-300/24-14/2021 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - Autobusy 2021\04\07
AOS-300/24-15/2021 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - nákladné automobily 2021\04\04
AOS-300/24-9/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu skladov a dielní 2021\03\30
AOS-300/24-11/2021 Oprava hlavnej tribúny nástupiska 2021\03\30
AOS-300/24-2/2021 Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny 2021\03\28
AOS-300/24-8/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A2 2021\03\21
AOS-300/24-7/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A1 2021\03\21
AOS-300/24-4/2021 Ochranná maska M 95 s poľnou fľašou 2021\03\09
AOS-300/23-172/2020 Čistiace a leštiace výrobky 2020\12\08
AOS-300/23-167/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie: " Pripojenie do siete SANET" 2020\12\08
AOS-300/23-158/2020 Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb 2020\11\28
AOS-300/23-115//1/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“ 2020\11\19
AOS-300/23-155/2020 Výmena a výhrev dažďových zvodov na Internátoch B1 a B2 2020\11\10
AOS-300/23-157/2020 Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov 2020\11\09
AOS-300/23-149/2020 Dodávka a montáž vstavaných skríň - Internátu B3 2020\11\08
AOS-300/23-146/2020 Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny 2020\11\01
AOS-300/23-145/2020 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky 2020\11\01
AOS-300/23-139/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky telovýchovného náradia a zariadení 2020\10\21
AOS-300/23-138/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky športových zariadení používaných pre práce vo výškach 2020\10\20
AOS-300/23-137/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení 2020\10\20
AOS-300/23-119/2020 Oprava verejného osvetlenia v areáli AOS 2020\10\16
AOS-300/23-131/2020 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektronických zabezpečovacích systémov 2020\10\11
AOS-300/23-122/2020 Overenie fakturačných meradiel 2020\10\07
AOS-300/23-118/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné konanie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy č. 25 – Krytá plaváreň 2020\10\07
AOS-300/23-111/2020 Oprava chodbových podláh - Výstrojný sklad (NOVÁ) 2020\10\07
AOS-300/23-120/2020 Oprava plochých striech v areáli AOS - II. Etapa 2020\10\07
AOS-300/23-121/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov 2020\10\06
AOS-300/23-100/2020 Rekonštrukcia a modernizácia Internátu A3 2020\10\01
AOS-300/23-111/2020 Oprava chodbových podláh - Výstrojný sklad 2020\09\08
AOS-300/23-101/2020 Odborná prehliadka komína (NOVÁ) 2020\08\21
AOS-300/23-97/2020 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – II etapa 2020\08\17
AOS-300/23-102/2020 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska 2020\08\17
AOS-300/23-107/2020 Výmena garážových brán - b.č. 17 2020\08\17
AOS-300/23-101/2020 Odborná prehliadka komína 2020\08\16
AOS-300/23-55/2020 „Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie - III . etapa“ 2020\08\14
AOS-300/23-106/2020 Čerstvá zelenina, ovocie a konzumné zemiaky 2020\08\14
AOS-300/23-92/2020 Zabezpečenie bezporuchovej prevádzky EPS a EZS - Internáty B4, B5 2020\08\04
AOS-300/23-95/2020 SDK podhľad Internátu B4 2020\07\31
AOS-300/23-93/2020 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - autobusy 2020\07\29
AOS-300/23-91/2020 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ 2020\07\26
AOS-300/23-88/2020 Čistiace a leštiace výrobky 2020\07\12
AOS-300/23-86/2020 Tričká KAKI používané v OS SR - III 2020\07\03
AOS-300/23-74/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné konanie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy č. 9 – KJB ( Kuchynsko-jedálenský blok ) 2020\06\29
AOS-300/23-68/2020 Revízie a servis výťahov 2020\06\01
AOS-300/23-43/2020 Výpočtová technika - sieťové komponenty 2020\03\21
AOS-300/23-39/2020 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - kosačky 2020\03\17
AOS-300/23-38/2020 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - osobné automobily 2020\03\12
AOS-300/23-36/2020 Ochranná maska M 95 s poľnou fľašou 2020\03\05
AOS-300/23-35/2020 Spací vak ľahký 2020\03\03
AOS-300/22-92/2019 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia 2019\09\23
AOS-300/22-91/2019 Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia 2019\09\12
AOS-300/22-89/2019 Externý nákladný výťah objektu sklady KJB 2019\08\22
AOS-300/22-87/2019 „Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie“ 2019\08\16
16.06.2024 21:19:22