eZakazky - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika - Profil verejného obstarávateľa

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393
Liptovský Mikuláš
031 19

IČO : 37910337

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
AOS-300/22-89/2019 Externý nákladný výťah objektu sklady KJB 2019\08\22
AOS-300/22-87/2019 „Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie“ 2019\08\16
18.08.2019 15:34:55