Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia KJB – opakovaná II“

Bežný postup pre podlimitné zákazky |  ID: 25269443 | Kód: AOS-81/5-70/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2022\08\08
08.08.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Zmena lehoty na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky
2022\07\26
26.07.2022
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2022\07\20
20.07.2022
 Vysvetlenie - Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2022\07\18
18.07.2022
 Vysvetlenie - Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2022\07\15
15.07.2022
 Vysvetlenie - Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2022\07\12
12.07.2022
 Výzva na predloženie ponuky - AOS-81/5-70/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\07\08
08.07.2022
 Súťažné podklady - A 1 Pokyny pre uchádzačov Súťažné podklady
2022\07\08
08.07.2022
 Súťažné podklady - A 2 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia Súťažné podklady
2022\07\08
08.07.2022
 Súťažné podklady - B 1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady
2022\07\08
08.07.2022
 Súťažné podklady - B 2 Spôsob určenia ceny Súťažné podklady
2022\07\08
08.07.2022
 Súťažné podklady - B 3 Obchodné podmienky Súťažné podklady
2022\07\08
08.07.2022
 Súťažné podklady - JED-formulár Súťažné podklady
2022\07\08
08.07.2022
 Súťažné podklady - Výkazy výmer Súťažné podklady
2022\07\08
08.07.2022
 Súťažné podklady - Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2022\07\08
08.07.2022
22.05.2024 02:55:05