Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Profil verejného obstarávateľa

Zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje, prístroje a zariadenia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73791505 | Kód: AOS-300/22-92/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Redakčná oprava výzvy Ostatné dokumenty
2019\09\05
05.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - AOS-300/22-92/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\03
03.09.2019

 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.09.2019 17:36:09