Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93853429 | Kód: AOS-300/22-87/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Upozornenie - Vloženie ponuky Ostatné dokumenty
2019\08\13
13.08.2019
 Upozornenie - Redakčná oprava Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\09
09.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - AOS-300/22-87/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\06
06.08.2019
27.02.2020 12:55:18