„Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie“

Zákazka s nízkou hodnotou | AOS-300/22-87/2019 | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 031 19, Liptovský Mikuláš
Vyhodnocovanie ponúk

„Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93853429 | Kód: AOS-300/22-87/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

31.03.2020 15:59:00