Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - opakovaná II.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55767766 | Kód: AOS-81/5-106/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2022\11\23
23.11.2022
15.07.2024 03:38:50