Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
320-WYS Upratovacie a čistiace služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.01.2019
09:00
Krajská prokuratúra Trenčín
18497-MSS Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení zdvíhacích
Verejná súťaž
31.01.2019
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
NL 0218 Tlačiarenské a grafické služby
Verejná súťaž
11.02.2019
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Vytvorenie centrálneho informačného systému pre Notársku komoru SR
28.01.2019
16:00
Notárska komora Slovenskej republiky
18523-MST Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J
Verejná súťaž
15.02.2019
09:00
M - D - J, spol. s r.o.
18664-WYP Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18662-MSS Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná
28.02.2019
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18660-WYP Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28.01.2019
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18495-MSS Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice
29.01.2019
09:00
Záchranná služba Košice
3/Amicus SK/2019 „Posúdenie zhody nového zariadenia IQ2400TH2S“
Zákazka s nízkou hodnotou
23.01.2019
14:00
Amicus SK, s.r.o.
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky BIONERGY, a.s. II
04.02.2019
10:00
BIONERGY, a.s.
Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
05.02.2019
10:00
CH - PRINT, a.s.
Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s.
Verejná súťaž
05.02.2019
10:00
CH - PRINT, a.s.
E 2 Vytvorenie webovej stránky, nastavenie funkcionalít, štruktúry a grafického dizajnu web stránky pre spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a aplikácia na vytvorenej doméne: www.idzk.sk
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2019
23:55
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
NLZ/2018-KZ-katalyzátory Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
NLZ/2018-KZ-LAB Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž
05.03.2019
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
18189-MST Rádionavigačné systémy
Verejná súťaž
28.05.2019
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
251-WYT Dodávka rolby na úpravu ľadu.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2019
10:00
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
18417 - WYP „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
18011 - WYP „Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
Zobrazených: 1 - 20 / 44 Stránky:  1 2 3
20.01.2019 04:18:57