Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
29948-MSS Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar a 700 bar
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.08.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
34284-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.08.2021
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
13.08.2021
11:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
AOS-300/24-88/2021 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrických zabezpečovacích systémov 2021 -2023
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-86/2021 Rekonštrukcia krytej plavárne
Výzva na predkladanie ponúk
09.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
43/ME/2021 Základné potraviny pre Mesto Kolárovo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
44/ME/2021 “ Rekonštrukcia chodníkov v meste Revúca ”
Zákazka s nízkou hodnotou
13.08.2021
10:00
REFAM s.r.o.
32785-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
25.08.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
28837-MST Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
13.08.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.08.2021
10:00
Obec Veľký Grob
42/ME/2021 „Stravovanie dôchodcov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
AOS-300/24-92/2021 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-94/2021 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu - Internát B1
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
SAV 01/2021 Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.09.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.08.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
2021_PL_01 Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2021
10:00
I.S.O.N. spol. s r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
37700-WYP Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Hutná ulica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.08.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 1 - 20 / 54 Stránky:  1 2 3
01.08.2021 16:41:04