SK EN  | 23.2.2018 07:14:25

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
REK000139/2018-NVD Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark 23.02.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1580-WYP Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice 01.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1541-MSS Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 21.03.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2083-WYP Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou 05.03.2018
09:00
MČ Záhorská Bystrica
1899-WYP Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany 26.02.2018
09:00
Obec Malé Trakany
7663-MSS Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 12.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
1320-WYP Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka 27.02.2018
09:00
Obec Radôstka
PHZ/001/2018 Notebook - prieskum trhu na určenie PHZ 19.03.2018
20:00
Procurio s.r.o.
2350-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o. 12.03.2018
09:00
SYNKLAD ENERGY, s.r.o.
REK000415/2018-NVD Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje 23.03.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2109-MSS Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 15.03.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
932027 Technológia na výrobu kovových konštrukcií - I.P.A. Kovovýroba spol. s.r.o.. 26.02.2018
10:00
I.P.A. - Kovovýroba spol.s.r.o.
Technické vybavenie rastlinnej výroby 23.02.2018
10:00
Janka Balušíková
2472-WYP Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v Dunajskej Strede 13.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
2598-WYS Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda 13.03.2018
10:00
Mesto Dunajská Streda
1995-MSS Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda 13.03.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
2464-WYP DVOR SEPAROVANÉHO ZBERU DOLNÉ VESTENICE 12.03.2018
10:00
Obec Dolné Vestenice
2471 - WYT Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Drahovce 01.03.2018
10:00
Obec Drahovce
2332 - WYT Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma 26.02.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
2123-WYP Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma 05.03.2018
10:00
Obec Gemerská Poloma
Zobrazených: 1 - 20 / 30 Stránky:  1 2

23.02.2018 07:14:25