Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
41732-MSS Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-25 10:00
25.10.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-31 09:00
31.10.2022
09:00
Mesto Lučenec
21/PRO/2022 Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV - OST 2153, Košice
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-10-07 10:00
07.10.2022
10:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
41515-WYP Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene III
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-10-13 10:00
13.10.2022
10:00
Mesto Zvolen
AOS-81/5-92/2022 Poistenie nehnuteľného majetku - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-10-03 09:00
03.10.2022
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
41689-WYP Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-10 09:00
10.10.2022
09:00
Obec Zbehy
40508-WYP Prestrešenie ľadovej plochy-opakovanie
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-03 09:00
03.10.2022
09:00
Mestská časť Košice-Juh
ID: 60302200 Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023 (NOVÁ)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-24 13:00
24.10.2022
13:00
Mesto Zvolen
SPR 1447/22 Zimná záhrada
Prieskum trhu pre určenie PHZ
2022-09-30 11:00
30.09.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
ID 1234 Oprava a výmena podlahových krytín v objekte PCÚ a SCÚ Senica - centrála, Čáčovská cesta 1407/2, Senica
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-03 10:00
03.10.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
38248-WYP Realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie s názvom „Rozšírenie kapacity k PD – Novostavba MŠ v obci Jasov
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-04 09:00
04.10.2022
09:00
Obec Jasov
40534-WYP Obnova havarijného stavu fasády objektov ŠUKL-u s využitím zatepľovacieho systému
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-04 13:00
04.10.2022
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
NL 1022 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-24 10:00
24.10.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
1258 Nákup komponentov do existujúceho servera pre potreby zvýšenia diskových kapacít o požadované hodnoty
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-09-29 10:00
29.09.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
33135-MST Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-07 23:59
07.10.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ID: 70127360 Projekt pre územné konanie „Zvolen, Hronská ulica – západ“
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-30 10:00
30.09.2022
10:00
Mesto Zvolen
Rekonštrukcia vodovodnej siete Ochodnica
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-09-29 10:00
29.09.2022
10:00
Obec Ochodnica
ID: 73855028 Poistenie majetku
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-10-17 13:00
17.10.2022
13:00
Mesto Zvolen
ID 1241 Označenie ističov v elektrických rozvádzačoch a s tým súvisiacich prvkov – DÚ BA, Ševčenkova 32
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-07 09:00
07.10.2022
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Opravy, údržba a súvisiace služby pre motorové vozidlá v Spišskej Novej Vsi
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-06 09:00
06.10.2022
09:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
OBOB-1/5/2022 Zdvíhacia plošina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-03 08:00
03.10.2022
08:00
Obec Most pri Bratislave
Laboratórium batériových systémov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz)
2022-11-02 09:00
02.11.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33704-MSP Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-05 09:00
05.10.2022
09:00
Obec Bzince pod Javorinou
1260 Obstaranie HW a SW pre vybudovanie novej SSL VPN pre vzdialený prístup užívateľov do infraštruktúry FRSR
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-10-04 23:59
04.10.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
33222-WYP DSS Štrkovec Šoporňa – prístavba administratívnej budovy
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-10-14 10:00
14.10.2022
10:00
DSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
8 Zemiaky, ovocie, zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-06 10:30
06.10.2022
10:30
Domov sociálnych služieb Méta
7 Čerstvé mäso-kuch.úprava a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-06 10:00
06.10.2022
10:00
Domov sociálnych služieb Méta
EZ/05/2022 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Nákup školského nábytku - stoly a stoličky - I. " (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-10-11 10:00
11.10.2022
10:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
40915-WNP HNsP Trstená -Stavebné úpravy strechy administratívnej budovy
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-29 10:30
29.09.2022
10:30
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
35/2022 Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-30 14:00
30.09.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
37/2022 Rekonštrukcia a modernizácia psychiatrického oddelenia so zvýšením štandardu zdravotníckej starostlivosti
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-07 14:00
07.10.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
38/2022 NN prípojky pre CT pracovisko a budovu magnetickej rezonancie v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-11 14:00
11.10.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
55/ME/2022 Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-10-12 09:00
12.10.2022
09:00
Mesto Lučenec
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-04 10:00
04.10.2022
10:00
Mesto Ružomberok
41369-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-11 09:00
11.10.2022
09:00
Mesto Turzovka
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-10-07 10:00
07.10.2022
10:00
Mesto Žilina
Služobné motorové 7- miestne vozidlo pre Mestskú políciu Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-11 10:00
11.10.2022
10:00
Mesto Žilina
Dodávka čistiacich prostriedkov
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-04 12:00
04.10.2022
12:00
Mesto Žilina
57/ME/2022 „Zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-30 09:00
30.09.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
39650-WYP Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-05 09:00
05.10.2022
09:00
Obec Kozárovce
Lednické Rovne 01/2022 Rekonštrukcia historického parku – I. etapa
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-09-29 10:00
29.09.2022
10:00
Obec Lednické Rovne
Zabezpečenie komplexnej zimnej údržby komunikácií v obci Rosina
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-10-03 08:00
03.10.2022
08:00
Obec Rosina
38274-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie obcí Košice - okolie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-04 09:00
04.10.2022
09:00
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
2025-04-21 23:55
21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2025-06-09 23:55
09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
2026-05-03 23:55
03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2026-07-18 23:55
18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel
PA-OVS-233-22 Kamerový systém pre sieť plniacich staníc LCNG
Obchodná verejná súťaž
2022-10-06 10:00
06.10.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
NA-VPP-133-22 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Kvalifikačný systém
2022-10-07 10:00
07.10.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
CR-VPP-270-22 Dodanie Microsoft produktov
Kvalifikačný systém
2022-10-05 11:00
05.10.2022
11:00
Slovenský plynárenský priemysel
JN-VPP-271-22 Rekonštrukcia strechy dielne a kotolne SPP v Spišskej Belej
Kvalifikačný systém
2022-10-06 10:00
06.10.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
JN-VPP-274-22 Prípravné stavebné práce - Výskumná a testovacia vodíková čerpacia stanica Košice
Kvalifikačný systém
2022-10-05 10:00
05.10.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel
58/ME/2022 „Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-10-19 09:00
19.10.2022
09:00
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča
48/ME/2022 „Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-09-30 09:00
30.09.2022
09:00
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča
Výmena osvetlenia v školskom internáte školy Stredná odborná škola lesnícka a drevárska, J. D. Matejovie - Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-09-29 09:00
29.09.2022
09:00
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok
41127-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov - stavba-opakovanie
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-10-10 10:00
10.10.2022
10:00
Stredná priemyselná škola strojnícka
39006-MSS Poisťovacie služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-10-10 10:00
10.10.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
53/ME/2022 „Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-10-13 09:00
13.10.2022
09:00
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove
56/ME/2022 „Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-10-18 09:00
18.10.2022
09:00
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove
04/2022/WYS Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Úrad priemyselného vlastníctva SR
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-10-14 10:00
14.10.2022
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
42_22 Centrum sociálnych služieb Terchová - kanalizačná prípojka a odstránenie ČOV
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-09-29 09:00
29.09.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
29.09.2022 01:06:09