Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
9094-WYP OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.07.2018
09:00
MČ Rača
9404-WYP CYKLISTICKÁ KOMUNIKÁCIA V MESTE ČADCA – 1. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.08.2018
10:00
Mesto Čadca
9432-MST Osobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
22.08.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
7443-MST Mobilný RTG systém a príslušenstvo
Verejná súťaž
24.07.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
9173-WYP Rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská 22, Bratislava-Devínska Nová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.08.2018
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9581-MSS Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
11.09.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
9079-MST Logické celky pre realizáciu výskumno-vývojovej úlohy v spoločnosti Kybernetes – laboratórne zariadenia
Verejná súťaž
20.08.2018
09:00
KYBERNETES s.r.o.
9575-WYP Centrum volného času_2 – prestavba kulturného domu (obec Kútniky) Blažov, parc.č.:32/2,32/17
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.08.2018
09:00
Obec Kútniky
9703-WYP PDÚ Skalica - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.08.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
9782-MSS Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
10.09.2018
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
AOS-300/21-97/2018 Úprava softvéru a hardvéru virtuálnej strelnice STING pre použitie simulátorov reálnych služobných zbraní zavedených v OS SR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.07.2018
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9903-MST STRELIVO DO RUČNÝCH STRELNÝCH ZBRANÍ PRE POTREBY FR SR, KÚ FS, CÚ
Verejná súťaž
05.09.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
9945-WYP ZBERNÝ DVOR HRIŇOVÁ – STAVEBNÉ PRÁCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.08.2018
09:00
Mesto Hriňová
FED_07_2018_OZ Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Verejná súťaž
19.10.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
9326-MSS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby
10.08.2018
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
8746-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2018
13:00
Mesto Kolárovo
8705-WYP „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná – Komárno“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2018
10:00
Mesto Komárno
9431-MST Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Vráble
Verejná súťaž
14.08.2018
13:00
Mesto Vráble
KAN_DnZ_2018 Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou.
Verejná súťaž
17.08.2018
10:00
Obec Dvory nad Žitavou
1/ME/Obec Hviezdoslavov „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“
Zákazka s nízkou hodnotou
24.07.2018
13:00
Obec Hviezdoslavov
Zobrazených: 1 - 20 / 25 Stránky:  1 2
23.07.2018 05:36:48