Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
12543-WYP Nadstavba pavilónu B - Dostavovacie a nové práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2018
09:00
MČ Záhorská Bystrica
13423-MST DOVYBAVENIE REKREAČNÝCH A ŠKOLIACICH ZARIADENÍ
Verejná súťaž
15.11.2018
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
13829-WYP Futbalový štadión FK Dubnica nad Váhom – stavebné úpravy a prístavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.10.2018
09:00
FK Dubnica nad Váhom s.r.o.
NL/4/2018 Elektrická energia
Verejná súťaž
05.11.2018
12:00
Nemocnica Poprad, a. s.
14170 - MSS „KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA“
Verejná súťaž
15.11.2018
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IKT-019 IKT 019 - LF - Atramentová tlačiareň
DNSitem
22.10.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IKT-021 IKT 021 - LF - Extrémne odolný notebook
DNSitem
23.10.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12319-MST Trolejbusy s pomocným pohonom
Verejná súťaž
18.10.2018
11:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
438327 Obnova infraštruktúry a bezpečnosť siete - 2 etapa
Verejná súťaž
06.11.2018
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13158-MST Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2020)
Verejná súťaž
18.10.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13637-MST Obstaranie inovatívnej technológie na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMKOS s.r.o
Verejná súťaž
24.10.2018
09:00
Ing. Martina Kukučková ZAR-KON
IKT-020 IKT 020 - LF - Náhľadové monitory ako zobrazovací doplnok k projekčnej technike
DNSitem
23.10.2018
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12327-MSS Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023
Verejná súťaž
19.10.2018
10:00
Mesto Zvolen
DSS a ZpS Zákamenné - vybudovanie oplotenia a vstupnej brány, pracovisko Oravská Lesná
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2018
14:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné
FED_07_2018_OZ Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Verejná súťaž
31.12.2018
10:00
Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Oplotenie areálu
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2018
16:00
Krajská hvezdáreň v Žiline
3-2018 Prenosný dýchací prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
26.10.2018
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ezs Rekonštrukcia EZS v objekte depozitárov Liptovského múzea - Kalvárska ul. 8 v Ružomberku
Zákazka s nízkou hodnotou
26.10.2018
13:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
14627-MSS Kamerový systém Mesta Banská Bystrica
Verejná súťaž
14.11.2018
10:00
Mesto Banská Bystrica
14481-MSS Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Verejná súťaž
13.11.2018
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 1 - 20 / 39 Stránky:  1 2
17.10.2018 05:49:35