Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
45305-MSS Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
16.11.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
44302-MSS Interaktívny systém dodávateľských reťazcov 2021
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
29.10.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
30.10.2021
16:00
Mesto Zvolen
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
09.11.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
45871-MST Elektrónový mikroanalyzátor
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
15.11.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
45731-WYS Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2021
10:00
Mesto Šaľa
OBOB-8/20201 Rozšírenie základnej školy Most pri Bratislave modulovým systémom - opakovaná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.11.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
99544/2021 Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
20.10.2021
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
44150-WYP Rekonštrukcia a výstavba pozemných komunikácií v obci Lubeník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.10.2021
09:00
Obec Lubeník
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.10.2021
10:00
Obec Veľký Grob
Laboratórny nábytok FCHPT
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
28.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
AOS-300/24-126/2021 Elektrické vozidlo N1 malé nákladné
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-135/2021 Služby spojené s profylaxiou, údržbou a úpravou Simulátora riadenia letovej prevádzky SimMil
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
NL 0621 Stravné poukážky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
08.11.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
PT 2/2021 Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
13:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
45875-WYS Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.10.2021
19:00
Mesto Zvolen
46032-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
10.11.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
44633-MSP Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
02.11.2021
10:00
CZT Ružomberok, s. r. o.
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
15.11.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
00056/2021/CSSLad Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
11:30
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
Zobrazených: 1 - 20 / 59 Stránky:  1 2 3
17.10.2021 18:35:07