eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
52/ME/2021 „Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
51(ME/2021 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.09.2021
09:00
REFAM s.r.o.
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
18.09.2021 10:28:45