eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
11063 - WYP „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.09.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
11371-WYT „Dodávka zemného plynu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04.09.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
11550 - WYP „Zberný dvor Abrahám“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2018
09:00
I&P Company Limited s. r. o.
11554 - WYP Zberný dvor Veľký Grob
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2018
09:00
I&P Company Limited s. r. o.
19.08.2018 05:27:08