eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
34358-WYS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2019
09:00
Mesto Rimavská Sobota
34187 - WYT „Kompostáreň v obci Dobrohošť - technológia“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2019
09:00
Obec Dobrohošť
1/ME/Pribeta „Komunitné centrum v obci Pribeta“
Zákazka s nízkou hodnotou
27.12.2019
14:00
Obec Pribeta
38/ME/2019 „Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.12.2019
09:00
Mesto Kolárovo
34998-WYP „Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.01.2020
09:00
COMORRA SERVIS
15.12.2019 20:16:02