eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
39/ME/2022 „Rekonštrukcia historického parku v Tomášikove - Chodníky“
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-12 09:00
12.08.2022
09:00
Obec Tomášikovo
45/ME/2022 Vývoj mobilnej aplikácie pre OS Android /iOS pre odpadový manažment s centrálnym senzorickým systémom
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-12 14:00
12.08.2022
14:00
Mesto Dunajská Streda
43/ME/2022 MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-08-19 09:00
19.08.2022
09:00
Mesto Veľký Meder
38/ME/2022 „ Základné potraviny pre Mesto Kolárovo rok 2022 "
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-08-29 09:00
29.08.2022
09:00
Mesto Kolárovo
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.08.2022 06:20:04