eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
22869-WYP Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
27.05.2022
09:00
Mesto Komárno
21850-WYT Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Obec Staškov
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
03.06.2022
09:00
Obec Staškov
26883-WYS Odvoz objemného odpadu a jeho zneškodnenie
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
06.06.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
26667-WYP Rekonštrukcia chodníka a oprava miestnych komunikácií v Meste Kolárovo
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
10.06.2022
09:00
Mesto Kolárovo
27/ME/2022 Výmena technologického zariadenia kotolne , Objekt: Plynová kotolňa - Plyn
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2022
09:00
Špecializovaný trestný súd
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
26.05.2022 17:03:10