eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
28/ME/2022 "Ucelená oprava miestnych komunikácií"
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-07-06 09:00
06.07.2022
09:00
Mesto Komárno
33/ME/2022 MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-07-15 09:00
15.07.2022
09:00
Mesto Veľký Meder
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
02.07.2022 07:57:30