eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
44/ME/2021 “ Rekonštrukcia chodníkov v meste Revúca ”
Zákazka s nízkou hodnotou
13.08.2021
10:00
REFAM s.r.o.
42/ME/2021 „Stravovanie dôchodcov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
43/ME/2021 Základné potraviny pre Mesto Kolárovo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
01.08.2021 16:06:47