eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1/ME/Brezolupy „Rekonštrukcia ústredného kúrenia - kultúrny dom Brezolupy“
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2019
10:00
Obec Brezolupy
34187 - WYT „Kompostáreň v obci Dobrohošť - technológia“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.12.2019
09:00
Obec Dobrohošť
34358-WYS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.12.2019
09:00
Mesto Rimavská Sobota
1/ME/Pribeta „Komunitné centrum v obci Pribeta“
Zákazka s nízkou hodnotou
27.12.2019
14:00
Obec Pribeta
06.12.2019 12:41:49