eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
57/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“
Prieskum trhu
24.09.2020
10:00
z11 s.r.o.
56/ME/2020/2 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.09.2020
18:00
z11 s.r.o.
54/ME/2020/2 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
14:00
Obec Veľké Úľany
59/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.10.2020
09:00
Obec Veľké Úľany
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
24.09.2020 04:23:17