eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
78/ME/2022 „Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-12-13 09:00
13.12.2022
09:00
Mesto Kolárovo
75/ME/2022 „Nákup motorových vozidiel - Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-14 09:00
14.12.2022
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
76/ME/2022 Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
2022-12-14 09:00
14.12.2022
09:00
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
01.12.2022 15:09:22