eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
6/ME/2021 „Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.03.2021
10:00
Obec Zemianska Olča
7/ME/2021 Údržba trávnatých plôch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19.03.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
5/ME/2021 Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.03.2021
09:00
Mesto Kolárovo
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
08.03.2021 13:45:14