eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
11550 - WYP „Zberný dvor Abrahám“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2018
09:00
I&P Company Limited s. r. o.
11727 - MST „Technológie pre zberné dvory Abrahám a Veľký Grob“
Verejná súťaž
27.09.2018
09:00
I&P Company Limited s. r. o.
11554 - WYP Zberný dvor Veľký Grob
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2018
09:00
I&P Company Limited s. r. o.
12595 - WYP „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.10.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
12965-WYP „Rekonštrukcia a zateplenie strechy Strednej odbornej záhradníckej školy, Brezová ulica č.2, 921 01 Piešťany“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.10.2018
09:00
Stredná odborná škola záhradnícka
20.09.2018 13:15:08