eZakazky - REFAM s.r.o.

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
33/ME/2020 Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.11.2020
09:00
BLUE FACES s. r. o.
6/ME/2020 TELOCVIČŇA – NOVOSTAVBA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.11.2020
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
66/ME/2020 „Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
18.11.2020
09:00
Technické služby mesta Levoča
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
31.10.2020 23:47:45