REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 REFAM s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Staničná 6
Galanta
924 01

IČO : 46124934


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
9/ME/2020 „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ 2020\07\24
29/ME/2020 „Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“ 2020\07\13
2/ Stredná odborná škola elektrotechnická „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“ 2019\08\23
1/ME/Obec Hviezdoslavov „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“ 2018\08\18
54/ME/2017 Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o. 2018\05\18
Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia mesta Komárno 2017\01\03
08.07.2020 12:18:56