REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 REFAM s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Staničná 6
Galanta
924 01

IČO : 46124934


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
4/ME/2020 Realizácia extenzívnych vegetačných, klimatických a energeticky aktívnych striech Materskej školy Kríkova 20, Bratislava - Vrakuňa 2021\01\21
9/ME/2020 „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ 2020\12\18
18/ME/2020/2 Obstaranie materiálno-technického vybavenia pre Výdajnú školskú kuchyňu, Zdravotnícka 622/28 2020\10\22
50/ME/2020 „Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet“ 2020\10\22
7/ME/2020 „Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici Dunajskej Strede“ 2020\10\20
37/ME/2020 9601/2020/DS „Dodávka zemného plynu“ 2020\10\16
59/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" 2020\10\16
10/2020/Dunajská Streda Modernizácia serverovej infraštruktúry mesta Dunajská Streda 2020\10\15
48/ME/2020 Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže 2020\10\15
54/ME/2020/2 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku 2020\09\30
56/ME/2020/2 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“ 2020\09\29
57/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“ 2020\09\29
55/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka didaktickej techniky 2020\09\21
9/2020 Dunajská Streda Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 11/2019, 12/2019, 13/2020“ 2020\09\19
40/ME/2020 „Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky“ 2020\09\18
27/ME/2020/2 „Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže“ 2020\09\18
44/ME/2020 „Ovocie a zelenina “ 2020\09\18
49/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ 2020\09\16
53/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru 2020\09\14
54/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku 2020\09\14
42/ME/2020 „Exhibition/Výstava” 2020\09\11
52/ME/2020 Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie 2020\09\09
41/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok” (SKHU/1601/1.1/229) 2020\08\26
29/ME/2020 „Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“ 2020\08\21
NFP302030G119 „Riadenie projektu: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Zabezpečenie kompletnej marketingovej stratégie spoločnosti pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Programovanie obsahu do virtuálnej reality pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Vytvorenie 360° VR audio záznamu a podmienok pre vytvorenie 360° VR záznamu vokálno-inštrumentálnych zoskupení vychádzajúcich najmä z folklóru Slovenska pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštaláci... 2020\07\23
NFP302030G119 Príprava žiadosti o NFP pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Verejné obstarávanie pre projekt: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality 2020\07\23
2/ Stredná odborná škola elektrotechnická „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“ 2019\08\23
1/ME/Obec Hviezdoslavov „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“ 2018\08\18
54/ME/2017 Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o. 2018\05\18
Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia mesta Komárno 2017\01\03
26.09.2020 19:33:10