REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa
 REFAM s.r.o. - Profil verejného obstarávateľa
Staničná 6
Galanta
924 01

IČO : 46124934


Zoznam zákaziek
Kód Názov Názov
4/ME/2021 Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie 2021\06\24
5/ME/2021 Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove 2021\06\17
13/ME/2021 „Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“ 2021\05\31
9/ME/2021 „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Revúca“ 2021\05\20
8/ME/2021 Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“ 2021\05\18
84/ME/2020 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda 2021\05\14
12/ME/2021 Odvoz objemného odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie 2021\05\05
1(ME(2021 Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany - Knižný fond 2021\04\16
3/ME/2021 „Polytechnická učebňa – dielňa – IKT” 2021\04\16
7/ME/2021 Údržba trávnatých plôch 2021\04\15
81/ME/2020 „Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality“ Logický celok č. 4 – Okuliare pre virtuálnu realitu, foto a kamerová technika s príslušenstvom 2021\04\15
59/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" 2021\04\15
9/ME/2020 „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ 2021\04\15
60/ME/2020 „Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania“ 2021\03\16
6/ME/2021 „Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“ 2021\03\14
15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS Inštalácia a prevádzkovanie 10 externých WIFI prístupových bodov v rámci projektu EÚ WiFi4EU. 2021\03\12
24(ME/2020 „Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“ 2021\03\11
16 Dunajská Streda 6324/2021/DS Grafické a tlačiarenské služby 2021\03\11
68/ME/2020 NsM-41-8/2020 „Nemocničné elektrické lôžka s príslušenstvom“ 2021\03\11
85/ME/2020 „Mlieko a mliečne výrobky“ 2021\03\10
17/Dunajská Streda/2021 Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 14/2021, 15/2021, 16/2021“ 2021\03\06
2/ME/2021 „Výstava v exteriéri „(SKHU/1601/1.1/229) 2021\03\04
80/ME/2020 „Zateplenie školičky Železničná 6, Bratislava-Vrakuňa“ 2021\02\28
79/ME/2020 „Zateplenie fasád MŠ Kríkova, Bratislava-Vrakuňa“ 2021\02\12
73/ME/2020/2 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka nábytku (NOVÁ) 2021\02\12
67/ME(2020 „Exhibition/Výstava” (SKHU/1601/1.1/229) 2021\02\12
78/ME/2020 „Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“ 2021\02\12
58/ME/2020 Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie 2021\02\12
66/ME/2020 „Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča“ 2021\02\11
6/ME/2020 TELOCVIČŇA – NOVOSTAVBA 2021\02\11
82/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “ 2021\02\09
62/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“ 2021\02\04
74/ME/2020/2 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru (NOVÁ) (NOVÁ) 2021\01\30
61/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“ 2021\01\21
4/ME/2020 Realizácia extenzívnych vegetačných, klimatických a energeticky aktívnych striech Materskej školy Kríkova 20, Bratislava - Vrakuňa 2021\01\21
83/ME/2020 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka didaktickej techniky. 2021\01\20
74/ME/2020/2 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru (NOVÁ) 2021\01\16
33/ME/2020 Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality 2021\01\15
65/ME/2020 „Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“ 2021\01\14
4/ME/Drahovce „Polytechnická učebňa – dielňa – IKT” 2021\01\14
76/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ 2021\01\05
41/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok” (SKHU/1601/1.1/229) 2020\12\31
77/ME/2020 „Dodávka zemného plynu“ 2020\12\28
73/ME/2020 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka nábytku 2020\12\25
18/ME/2020/2 Obstaranie materiálno-technického vybavenia pre Výdajnú školskú kuchyňu, Zdravotnícka 622/28 2020\12\25
81/ME/2020 „Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality“ 2020\12\24
22/ME/2020 Vybudovanie uzavretého športového areálu zriadeného v areáli materskej školy: Montovaná hala s PVC opláštením pre projekt: „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“ 2020\12\23
69/ME/2020 Dodávka zemného plynu. 2020\12\18
54/ME/2020/2 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku 2020\12\18
7/ME/2020 „Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici Dunajskej Strede“ 2020\12\18
70/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie pre obec Dedina Mládeže“ 2020\12\18
62/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“ 2020\12\17
23/ME/2020 „Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“ 2020\12\17
63/ME/2020 „Modernizácia domu smútku v Mojmírovciach“ 2020\12\17
14/Dunajská Streda /2020 Spracovanie žiadosti o dotáciu vrátane štúdie pre Environmentálny fond 2021 pre mesto Dunajská Streda 2020\12\14
74/ME/2020 „Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru 2020\12\12
75/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “ 2020\12\09
71/ME/2020 „Oprava plochej strechy s hydroizolačnou technológiou“ 2020\12\05
62/ME/2020 /2 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“ 2020\12\02
72/ME/2020 „Detské ihrisko – hracie prvky“ 2020\12\02
12/Dunajská Streda/ 11745/2020/DS Znalecké posudky pre mesto Dunajská Streda 2020\11\28
13/Dunajská Streda Vypracovanie stratégie IoT pre Smart plán mesta Dunajská Streda 2020\11\28
46/ME/2020 „Hydina a ryby“ 2020\11\19
47/ME/2020 „Alkoholické a nealkoholické nápoje“ 2020\11\13
45/ME(2020 „Mrazená zelenina“ 2020\11\12
11/Dunajská Streda 10245/2020/DS Zabezpečenie služieb v oblasti registratúry 2020\11\07
64/ME/2020 /2 „Detské ihrisko“ 2020\10\31
50/ME/2020 „Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet“ 2020\10\22
64/ME/2020 „Detské ihrisko“ 2020\10\19
37/ME/2020 9601/2020/DS „Dodávka zemného plynu“ 2020\10\16
51/ME/2020 „Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina" 2020\10\16
10/2020/Dunajská Streda Modernizácia serverovej infraštruktúry mesta Dunajská Streda 2020\10\15
48/ME/2020 Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže 2020\10\15
26/ME/2019 „Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“ 2020\09\30
56/ME/2020/2 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“ 2020\09\29
57/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“ 2020\09\29
55/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka didaktickej techniky 2020\09\21
9/2020 Dunajská Streda Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 11/2019, 12/2019, 13/2020“ 2020\09\19
40/ME/2020 „Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky“ 2020\09\18
27/ME/2020/2 „Elektrické pripojenie verejne prístupnej nabíjacej stanice obec Dedina Mládeže“ 2020\09\18
44/ME/2020 „Ovocie a zelenina “ 2020\09\18
49/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“ 2020\09\16
53/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru 2020\09\14
54/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku 2020\09\14
42/ME/2020 „Exhibition/Výstava” 2020\09\11
52/ME/2020 Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie 2020\09\09
29/ME/2020 „Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie“ 2020\08\21
NFP302030G119 Programovanie obsahu do virtuálnej reality pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 „Riadenie projektu: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Vytvorenie 360° VR audio záznamu a podmienok pre vytvorenie 360° VR záznamu vokálno-inštrumentálnych zoskupení vychádzajúcich najmä z folklóru Slovenska pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštaláci... 2020\07\23
NFP302030G119 Zabezpečenie kompletnej marketingovej stratégie spoločnosti pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Príprava žiadosti o NFP pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“ 2020\07\23
NFP302030G119 Verejné obstarávanie pre projekt: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality 2020\07\23
2/ Stredná odborná škola elektrotechnická „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“ 2019\08\23
1/ME/Obec Hviezdoslavov „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“ 2018\08\18
54/ME/2017 Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o. 2018\05\18
Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia mesta Komárno 2017\01\03
14.05.2021 08:45:03