REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 14/2021, 15/2021, 16/2021“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62005428 | Kód: 17/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 17/Dunajská Streda/2021 Príloha
2021\02\25
25.02.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\02\25
25.02.2021
21.05.2024 22:51:50