Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 14/2021, 15/2021, 16/2021“

Zákazka s nízkou hodnotou | 17/Dunajská Streda/2021 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 14/2021, 15/2021, 16/2021“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62005428 | Kód: 17/Dunajská Streda/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 06:09:51