REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Prípravné trhové konzultácie na predmet zákazky osobné automobily

Prípravné trhové konzultacie |  ID: 17412907 | Kód: 6/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2022\02\23
23.02.2022
 Príloha - 6/ME/2022 č,2 Príloha
2022\02\22
22.02.2022
 Príloha - 6/ME/2022 č,1 Príloha
2022\02\22
22.02.2022
 Identifikácia uchádzača Súťažné podklady
2022\02\22
22.02.2022
 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady
2022\02\22
22.02.2022
 OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ Súťažné podklady
2022\02\22
22.02.2022
22.05.2024 03:45:16