REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka elektriny pre Špecializovaný trestný súd

Rokovacie konanie so zverejnením |  ID: 73458200 | Kód: 80/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Aktuálna Rámcová dohoda Príloha
2022\01\22
22.01.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Príloha
2022\01\20
20.01.2022
 Vyhodnotenie ponuky neuspel Príloha
2022\01\20
20.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení neuspel Súťažné podklady
2022\01\20
20.01.2022
 Oznámenie o prijatí ponuky Príloha
2022\01\20
20.01.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Súťažné podklady
2022\01\20
20.01.2022
 Doplnenie Výzvy Vysvetlenie
2022\01\04
04.01.2022
 Vysvetlenie - 80/ME/2021 Vysvetlenie
2022\01\04
04.01.2022
 Vysvetlenie - 80/ME/2021 Vysvetlenie
2022\01\04
04.01.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 80/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\12\27
27.12.2021
22.05.2024 04:34:53