REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Základné potraviny pre ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 73612118 | Kód: 47/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\14
14.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\14
14.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mlieko INMEDIA Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\14
14.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\14
14.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 hydina 2 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\15
15.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 hydina Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\15
15.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 mrazené Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\15
15.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\15
15.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 prial hydina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\15
15.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 prijal hydina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\15
15.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 neprijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\15
15.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 neprial mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\15
15.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\15
15.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 2 neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\13
13.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 1neprial mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\13
13.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 neprial mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\13
13.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\13
13.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 47/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\12
12.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 trvanlivé Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\10
10.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 nehodnotený Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\10
10.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 neuspel trvanlivé Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\10
10.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 neuspel trvanlivé Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\10
10.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 uspel trvanlivé Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\10
10.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\10
10.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\10
10.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\10
10.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 uspel chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\10
10.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\10
10.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 47/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\10
10.12.2023
 Zápisnica z otvárania - 47/ME/2023 Zápisnica z otvárania
2023\12\05
05.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 3 neprial ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\05
05.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 2 neprial ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\05
05.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 1 neuspel ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\05
05.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 neuspel ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\05
05.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\05
05.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 neprial mäso 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\05
05.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 neprial mäso 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\05
05.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 neprial mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\05
05.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 47/ME/2023 prijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\05
05.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 47/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\05
05.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 47/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\05
05.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 47/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\05
05.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 47/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\05
05.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 47/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\05
05.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 47/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\05
05.12.2023
 Príloha - 47/ME/2023 č. 7 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 47/ME/2023 č. 6 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 47/ME/2023 č. 5 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 47/ME/2023 č. 4 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 47/ME/2023 č. 3 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 47/ME/2023 č. 2 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 47/ME/2023 č. 1 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Súťažné podklady - 47/ME/2023 Súťažné podklady
2023\11\06
06.11.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 47/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\11\06
06.11.2023
21.05.2024 22:38:31