REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zimná údržba komunikácií, čistenie vpustov a údržba trávnatých plôch a krov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 11463864 | Kód: 15/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 15/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\09\15
15.09.2023
 Vyhodnotenie Ostatné dokumenty
2023\09\15
15.09.2023
 Vylúčenie uchádzača Ostatné dokumenty
2023\09\13
13.09.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 15/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\09\01
01.09.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 15/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\08\21
21.08.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 15/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\08\20
20.08.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 15/ME/2023 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\08\20
20.08.2023
 Vysvetlenie - 15/ME/2023 Vysvetlenie
2023\07\17
17.07.2023
 Vysvetlenie - 15/ME/2023 Vysvetlenie
2023\07\13
13.07.2023
 Príloha - 15/ME/2023 Príloha
2023\07\03
03.07.2023
 Príloha - 15/ME/2023 č. 6 Príloha
2023\07\03
03.07.2023
 Príloha - 15/ME/2023 č. 3-4 Príloha
2023\07\03
03.07.2023
 Príloha - 15/ME/2023 č. 1 Príloha
2023\07\03
03.07.2023
 Príloha - 15/ME/2023 č. 7 Príloha
2023\07\03
03.07.2023
 Príloha - 15/ME/2023 č. 5 Príloha
2023\07\03
03.07.2023
 Príloha - 15/ME/2023 Príloha
2023\07\03
03.07.2023
 Návrh na plnenie kritérií log. č. 2 Príloha
2023\07\03
03.07.2023
 Návrh na plnenie kritérií log. č. 1 Príloha
2023\07\03
03.07.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 15/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\07\03
03.07.2023
 Súťažné podklady - 15/ME/2023 Súťažné podklady
2023\07\03
03.07.2023
22.05.2024 04:08:45