REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Výstavba jednopodlažných EKO-KERAMICKÝCH priestorov komunitného centra“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32738014 | Kód: 58/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o vysvetlenie - 58/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\11\19
19.11.2021
 Projektová dokumentácia Príloha
2021\10\25
25.10.2021
 Výkaz výmer Príloha
2021\10\25
25.10.2021
 Príloha - 58/ME/2021 č.4 Príloha
2021\10\25
25.10.2021
 Príloha - 58/ME/2021 č.3 Príloha
2021\10\25
25.10.2021
 Príloha - 58/ME/2021 č. 2 Príloha
2021\10\25
25.10.2021
 Príloha - 58/ME/2021 č. 1 Príloha
2021\10\25
25.10.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\10\25
25.10.2021
22.05.2024 04:48:25